51. אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים - 25/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  51. אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים - 25/7/1946

51

אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים

25/7/1946[1]

לא"ד,

 

בזה הנוסח שחובר ואושר[2] מתוך התגברות על התנגדות נמרצת של י. ג. [יצחק גרינבוים], אשר לא ראה כל טעם ותועלת בגילוי דעת של ההנהלה בירושלים, מאחר שאיננו יכולים להכחיש את ההאשמות המפורשות[3] ומאידך אם איננו מכחישים הרינו כמודים. לגבי הברירה בין השניים הודיע כי בשום פנים לא יסכים להכחשה כזו שנכללה בהודעה הלונדונית,[4] והזהיר שלא נביאנו להתפטרות

מצורף גם נוסח אנגלי ע״מ שיסוגנן ע״י וולטר ודפנה,[5] מתוך הקפדה שלא לסטות מהותית מהמקור.

שימו לב שאין בידינו לענות לכם מיניה וביה באותו הדואר, אלא רק למחרתו. דואר שאתם מקבלים אינו תשובה לדוארכם באותו יום, אלא הוא מוכן למפרע ויוצא מידנו לפני התקבל המשלוח מכם. הוא פרי מחשבות יום אתמול ולא תגובה על חדשות היום.

אשר לשאלות שאתם מעוררים,[6] הרינו מתנגדים להתפשרות[7] ואילו לשאלת דחיית הנסיעה או קיומה במועדה[8] אנו רואים פנים לכאן ולכאן, ואם כי רובנו נוטה לדחות לשבוע,[9] הרינו בוחרים להניח את ההכרעה לנוגע בדבר [המוסדות היישוביים] מתוך הסבת תשומת לבו לשיקולים שבזכות הדחייה: חוסר קשר יעיל אחר עם השלטונות בארץ וחשש לסיבוכים נוספים בימים הקרובים אם המַסָע יימשך.[10]

התרגום האנגלי [של התגובה לסה״ל 1946] נעשה בחיפזון והוא מילולי יותר מדי. יש בו תיקונים בעיפרון של ב״פ ולא כולם משכנעים.


שלום וחזק,

מש

*

לז״ש

שלח נא לי את תיק הניירות שהביא גדעון [רפאל] משל טדי,[11] לא נחוצים לי שום ניירות, אלא התיק עצמו,

אמור לצ[פורה] שלא הספקתי לכתוב הפעם כי הייתי טרוד במלאכה, את המשלוח קיבלתי, שפעת תודה.

לך לא הספקתי להודות על מפעלך החלוצי בשבת, ביצוע למופת![12]

מ.

 

הערות:


[1] נראה שנכתב לקראת התגובה על הסה״ל 1946, שדובר הסוה״י בי-ם עמד למסור לעיתונות בשעות אחר הצהריים של 25/7/1946.

[2] מ״ש חיבר נוסח תגובה לסה״ל 1946 לשם פרסום ע״י דובר הסוכנות בי-ם. נוסח זה, שאושר ע״י חבריו בלטרון לא אותר. הוא התעכב והגיע לידי הדובר באיחור. במסיבת עיתונאים ב-25/7/1946 אחה״צ מסר דובר הסוכנות הודעה שחוברה בירושלים:

הממשלה הבריטית טוענת, על סמך תערובת של מברקים, כביכול, שלדבריה נשלחו לפני תשעה חודשים, על סמך קטעים מתוך שידורים של תחנת 'קול ישראל' ועל סמך משפטים שונים שהוצאו מתוך עלונים של קבוצות טרוריסטיות, כי השיגה הוכחות לשיתוף פעולה בין כמה מחברי הסוכנות היהודית ולבין ה״הגנה״ וכן לתיאום פעולה במקרים אחדים בין ה״הגנה״ לבין הכנופיות הטרוריסטיות. אף אחד מן המברקים שעליהם מסתמכת הממשלה לא יצא מהסוכנות היהודית בירושלים. הסוכנות היהודית, שאין בידה לאשר את מקוריותן של הטלגרמות האלה, דורשת מאת הממשלה הבריטית להוכיח שהסוכנות היהודית היא האחראית לתוכנן, מקוריותן ומשלוחן. הנהלת הסוכנות היהודית מעיינת בתשומת לב באוסף מוזר זה של מברקים, כביכול, של שידורים ושל פרסומים״ (העיתונות העברית, 26/7/1946).

[3] בדבר חלקם של חברי הנה״ס (ח״ו, ב״ג, מ״ש, קפלן, דב יוסף וסנה) בעידוד ובארגון הפעולות האלימות נגד הבריטים בא״י, כפי שעלה מן המסמכים שפורסמו בסה״ל 1946.

[4] ב-25/7/1946 הכריז דובר הסוה״י בלונדון, כי ״אף אחד מהמברקים שפורסמו ב׳ספר הלבן׳ החדש לא נתקבל במשרדי הסוה״י בלונדון וממילא לא היה דיון בתוכנם. הסוה״י אינה יכולה לטפל בעניין זה בטרם תתייעץ עם חברי האכזקוטיבה בא״י, שאחדים מהם עדיין מוחזקים במעצר״ (ר׳ ״הארץ״ 26/7/1946). במסיבת עיתונאים בפריס ב-27 ביולי, הגיב ב״ג על הסה״ל 1946 ודחה מכל וכל את האשמות נגד הסוה״י שהובאו בו (אביזוהר/לקראת עמ׳ 97-85).

[5] וולטר איתן ודפנה טרבור. הנוסח האנגלי לתגובת דובר הסוה״י בירושלים ל״ספר הלבן״, שהוכן בלטרון, לא אותר.

[6] בנוגע להפעלת תוכנית אי״ש, שנועדה להתחיל ב-25 ביולי. אפשר שמ״ש מתייחס למכתב ז״ש 23/7/1946, שם נאמר: ״התשובה שנדרשה אתמול דרושה גם היום. התעורר ספק אם אחרי מאורע אתמול [פיצוץ ״המלך דוד״] צריך אי״ש לצאת לדרך. אמת קרא לגמז והביא לפניו את פקפוקיו. הס [הַרי סאקר] שלח שדר לחימאי ודרש ממנו שהוא מצדו יפנה הנה וידרוש עיכוב אי״ש עד לאחר המחזה של עמי [הכנס בפריס]״ (ר׳ מס׳ 52 הע׳ 9).

[7] כלומר מתנגדים לנכונות לעיכוב הפעלת תוכנית אי״ש עד לאחר כנס פריס.

[8] הנסיעה - היציאה לדרך של תוכנית אי״ש.

[9] כדי למנוע מראית עין של קשר בין פיצוץ מלון ״המלך דוד״ לבין התחלת אי״ש (ר' מס' 45 סעיף 1).

[10] אם יימשכו פעולות השלטונות נגד היישוב.

[11] גדעון רפאל נשלח ללונדון כדי לבדוק אם המסמכים שהובאו בסה״ל 1946 הגיעו לידי הבריטים ממשרדי הסוה״י שם. עניין התיק שהביא עמו משם לא נתחוור.

[12] במכתבו למ״ש מ-21/7/1946 דיווח ז״ש כי ביום הקודם (שבת) נועד עם ג״מ בת״א וביקש את עזרתה בעניין הזדהות העצורים. ג״מ אמורה לברר את הדבר עם שפר, מ״מ הרמ״א.

 

העתקת קישור