48. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 24/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  48. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 24/7/1946

48

אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים

א-ן 24/7/1946

לח"ח שלום,

 

1. אין להתעלם מחומר החומר,[1] אך נעמוד בקוֹרנו.

2. בשאלת הנֶסַע.[2] עכשיו אגלה, שלכתחילה הייתי בעד שניים עם מ״מ, אבל עמיתַי התנגדו בתוקף וביטלתי דעתי שלא לסַבך.[3] כיוון שנתעוררה השאלה מחדש, הריני מחייב השתתפות שניים. מניח שי״ל [פישמן-מימון] לא יוכל מוּש.[4] חברַי בדעתם השלילית, בייחוד לאחר המעשה באכסניה.[5] אם תתקבל דעתי, [מילה משובשת, כנראה ״ואין״] הלכה כמברק,[6] מציע כמ״מ את ליש ואת אביגדַליָה.[7] אם [הצעתי] לא תתקבל מציעים שלושתנו למלא ידי הצעיר[8] (אם יסתדר) ופזית למסור דו״ח.[9] את שאלת שליחות פזית יש לעורר אך ורק אם לא יצאו השניים. אם לא - לא. עכ״פ, אין לדבר על כך בישיבה אם העניין לא יגיע לכלל מעשה.

3. מניח כי האיש ייצא לדרכו.[10]

4. אם יתכנס המצומצם הכרחית הזדהות, נוכח פרסומת פְּנים וחוץ.[11]

 

ישן

הערות:


[1] חומרת תוכנו של הסה״ל 1946 שפרסמה ממשלת בריטניה: ״א״י - הודעה על אינפורמציה בקשר לפעולות אלימות״, מס' פרלמנטרי 6873 (ר' מס' 20 הע' 19).

[2] שאלת נסיעת חברי הנה״ס י-ם לכנס פריס והשתתפותם בו (ר' מס' 50 סעיף 2).

[3] ר' עמדת מ״ש במס' 37.

[4] כנראה בשל בריאות לקויה.

[5] פיצוץ מלון ״המלך דוד״.

[6] כנאמר במברק אל ב״ג. מתייחס ככל הנראה, לנאמר במכתב ז״ש אל מ״ש 22/7/1946: ״בשם כל יושבי יום א' [חברי הנה״ס בי-ם] נשלח שדר לעמי [ב״ג] המוסר כי על דעת הכל החליטו להתאפק מנסיעה ודורשים שלא יוכרע דבר מבלי לשאול דעת המתאפקים. כן מסרו לו על התנגדות כולם למילוי מקומות״ (ר' מס' 43 הע' 11). על כך הגיב ב״ג במברק לאמור: ״עומדות להכרעה בעיות גורל. החמצה בקביעת עמדה כרוכה בסכנה חמורה וכבר החמצנו רבות. איני רוצה ויכול להיות אחראי לזה וגם איני מוכן ומסוגל לשאת לבדי המעמסה המוסרית. הכרחי שיבואו אחדים הנה להתייעצות. אם הדבר אי-אפשרי יבוא לפחות אחד. אמסור לו הערכתי, דעתי ומסקנותי, ועם שובו תדונו ותחליטו״ (ר' ז״ש אל מ״ש 25/7/1946). בהודעה טלפונית נמסר בשם ב״ג, כי הוא ״תובע בואו של יוסיפון או שיתפטר. חושב אי-נסיעה למעילה באמון״ (שם; ר' בעניין זה מס' 52 הע' 1).

[7] שמואל זקיף (זוכוביצקי) ממגדיאל, חבר הוהפ״צ מטעם התאחדות הציונים הכלליים, מפלגתו של סנה. בנו גדליה היה חבר מחלקת ההסברה והנוער במפקדה הארצית של ה״הגנה״.

[8] ״הצעיר״ - משה סנה.

[9] ר' מס' 50 סעיף 2.

[10] יוחל בהפעלת תוכנית אי״ש.

[11] מושב הוהפ״צ המצומצם היה אמור להתכנס בי-ם ב-25/7/1946, אך הישיבה נדחתה. מ״ש תובע שהוהפ״צ, לכשיתכנס, יביע הזדהות עם עמדת הסוה״י ותגובתה להאשמות נגדה שהובאו בסה״ל 1946.

 

העתקת קישור