47. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 23/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  47. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 23/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית מירושלים

47

אל: אליעזר קפלן, לונדון

ירושלים, 23/7/1946 

(מברק אנגלית)

 

להלן מאת שרתוק:

 

עצתי לפגוש את ברוּק[1] הניחה פגישה לא-רשמית, אולם אם אתה או חברי הנהלה אחרים תוזמנו לפגישה רשמית, תשובתך צריכה להיות שלילית כל עוד המנהיגים אינם משוחררים וההתקפות [על היישוב] אינן נפסקות.

 

הערות:


[1] ר' מס' 42 הע' 3, 6.

 

העתקת קישור