45. אל: זאב שרף, ירושלים - 23/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  45. אל: זאב שרף, ירושלים - 23/7/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

45

אל: זאב שרף, ירושלים

א-ן 23/7/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לדתן שלומות,

 

1. מסור לי. ל. ולח״ח (אנשי יום א' ובת״א)[1] כי נמלכנו ונתקבלה הצעתי שהכרחית חציצה בין זוֶַע לאיש, לבל ניראה כמשולבים ומתואמים וכערלים לתדהמה.[2] ביום ה' יש לפסוק לחלוטין על תחילת ביצוע ביום ב'.[3] אז ייאמר: כך וכך מיום שנכלאו אלופינו [מנהיגינו] והונף על מגננו [ה״הגנה״]. הִמְתַנו. לא בא אות. בבוא השואה [פיצוץ מלון ״המלך דוד״] אמרנו: לא בשעה שמתינו ומתי הרשות מוטלים לפנינו ולפניה. עבר שבוע. עדיין בבור והיד נטויה, והדיבורים נמשכים, וישע אין. יותר לא נוכל וכו'.[4] חשוב יום ב' - יומיים לפני ההתנצחות.[5]

2. בזה פתק לעידו, קרא, בִּין ומסור. אם כבר איננו, הודיעני. עכ״פ, שדרני כל הנהיר. הנדם קולו? מה סח?

3. אם פזית תצא מבלי לראותנו, תמסור נא בשם בק לעמי ולבן יהודה:

I. התנגד ל״המשך״ [המאבק המזוין] מייד, כי היה משוכנע:

א) שיסייע למתנכלים [לבריטים] להתיר הרצועה, לחזור על בית אחיו [אירועי יגור] ביתר שאת, לכנס [לעצור] המונים וכו', ובכל אלה לצדוק כלפי חוץ;

ב) שיַרבה קורבן וסבל עד לבלי שאת ושברון פנימי;

ג) שייתן קלף בידי הנגלים כלפי המריקים לקפחנו במו״מ - להוכיח הכרח תנאי ההתפרקות או עיכוב הכל.[6]

ד) שיגרום לפרישת הישיש ״חוצץ״ ולפיקוק כולל.[7] היה סבור שדווקא מִמַר ההתאפקות יצא עַז, מכיוון שההתנכלות הייתה לאי-התאפקות.[8] ניחש, בלי ביטחון כמובן, שההתאפקות תרתיע מחזרה על בית אחי, נוכח תנודת המטוטלת בנבחרים.[9] הניח שאם יעבור קציר יכלה קיץ וכו'[10] נחזור לטרדנות [פעולות הטרדה] ואז תספיק לנו הנשימה, שתִקצר אם נמתחנה עכשיו בלי הפוגה, כי בינתיים תפוג גם מתיחותם ויתחיל מעגל חדש [של יחסים] בעוד שעכשיו יתרחב ויואץ המעגל הקיים.

הנחת הייסוד הייתה, כמובן, שכוחנו מספיק רק לטרדנות מפקידה לפקידה, לבל ישלָיו [הבריטים],[11] ולא לשָׂרון מתמתח ועולה,[12] שבסופו הכרעה כמותית. כי פעם אמרנו: אם נתייצב לא יפתחו כלפינו.[13] והנה פתחו, פעם אחר פעם. כל דבר שאמרנו: לא יעשוהו - נעשָה. הברירה בידינו: או - (א) התאפקויות וטרדנות לסירוגין, לשם הַלְאָיָה שיטתית לאורך ימים, בלי מתיחת החוט לפַקעו או - (ב) סולם רצוף ועולה. ״המשך״ אחרי בית אחי היה פירושו ב', כי אז [היה בא] מחץ רב מהצד שכנגד, ואם עיקרון הסולם בעינו, פתיחה מצדנו שבתוצאותיה התרת כל רצועה מצדם והכרעה כמותית. אפשר, כמובן, לטעון שגם שיטת ההלאיה הממושכת עשויה להוציא [את הבריטים] מהכלים ולדחוק קץ המחץ הסיטוני. תשובתי: ייתכן, אנו בין כה וכה על עברי פי [פחת] וכו', אך ברי (במקרה של סולם) ושמא (במקרה של סירוגין) - שמא עדיף. גם הבאתי בחשבון שאם יהיה ״המשך״, אולי נחזיק הדחלילים בגדר,[14] ואם לא יהיה - ישחקו לעצמם.

באתי למסקנה, שכיום סכנת חריגות בחזית צרה פחותה מסכנת שקולות בחזית רחבה,[15] המוכרחה לגרור חזרה על בית אחי עד חורמה. אומנם לא דימיתי במירע סיוטי את צהרי תמול [פיצוץ מלון ״המלך דוד״], אך אם התוצאה תהא קליעה למטרה ולא צרורות על פני השטח,[16] יצא שצדקתי. אלא המסקנות המדיניות? ייתכן, אם כי איני יודע מה היו המסקנות אילו הגענו לשפך [דם] רב בחזית הרחבה, כאשר היינו מוכרחים להגיע במקרה של ״המשך״ לפי עקרון הסולם. אגב, צהרי תמול הוכיחו לי תהום בל תִגָשר[17] במושגים ובהלך-נפש וחוששני שהמגשר[18] עצמו תלוי על פי תהום או על פני תהום.

II. מדוע התנגד בק למ״מ:[19]

א) כי זה הדבר שהתאווה השלט[ון] - חילופין [בהנהגת היישוב].

ב) כי המינויים לא היו יוצאים בדיוק לפי הכתבת עמי, אלא רחובות [ח״ו] אף היא הייתה קובעת וכל מיני סיטרות[20] היו מתלוות;

ג) כי אם גם נכון שאין אי-כליאה מקנה זכות יתרה, הרי גם נכון שאינה פוסלת ומבטלת זכויות:[21] מה אילו רק אחד היה נכלא, או שניים בלבד? כלום כל השאר היו מתחלפים? ומה אם נוּתַר? כלום לא נחזור לאיצטלא משום שהותרנו ״בחסד״? כאן פתח לסיבוכים ללא מוצא;

ד) כי תחליף מלא היה בעל סמכות פחותה בעיני הכלל מבְּדַל הצוות הקיים (אגב, ספקותיך אתה בדיעבד לגבי כושר פעולת הבְּדַל[22] אינם סותרים שיקולי יסוד אלה, שהופיעו לכתחילה). הארכתי, אך אקווה שלא ערפלתי.

4. תודיע לפזית ולאחרים, שיותר לא אחזור על עינוי היום עם ששון - לא אשב לשיחה עם שליח בנוכחות עדים [מבקרים אחרים] - אין עצבים לכך וזוהי גם פחיתות כבוד. אם יש מה - יכתבו. יתאחר יתאחר, אין ברירה. זה בעצם חל גם עליך.

5. היום שולחו מכאן רי״ט, בכללם נ' מביהע״ר [בית הערבה], בכל אלה רוב התשוּשים, גדיים אף תיישים,[23] כגון בעל בתה של שחרחורת הצולע אחי אליעזר.[24] אין בזה כישלון שיטת אילון אשר הח״מ ואבויריב אחראים לה (ט״ו ולא רק ה').[25] אני מחכה לשמוע מה ברחוק [ברפיח] בטרם אתבע בירור מפרץ [שפר]. אם שוני השיטה לא יקפח התוצאות - אשיש. אגב, תמהנו שהמַשדר לא בישר ההתרה.[26] יש לפרסם, אך למען השם בהדגשה: עדיין כך וכך [נותרו במעצר]!

6. כלתה נפשי לשלוחותיים.[27] הודיעם זאת. חרדתי לליאו, שלא יישבר בין קישחות האוחזים ביד שם לבין בשורות איוב מכאן.[28] חזקהו נא בשמי. ?אֵי אבידובי? העודו עם רות?[29] אם כן מדוע אינו חש לעזרת נתנאל לפחות לימים מספר לקראת הניצוח?[30] היש לך הדים ברורים מנתנאל?

7. מה בדבר אמציה? א״ב? מה עשית לס-ן?[31]

8. לפי ״הארץ״ (אגב, הרבה תככים ונעיצות [כלפי הסוה״י והנהגת היישוב] בעיתון זה!) כל עניין הלשכה נתאלתר כאילו בסערת המשבר והשלישיה צצה יש מאין.[32] יש לארגן הסבר, כי [וולטר] הוזמן לפני הרבה חודשים לניהול האולפנה,[33] כי מייק [מיכאל קומיי] נצטרף עוד בימי הוועדה [וא״א], כי דפנה[34] [טרבור] הוזמנה לפני כשנה, כי דבר הלשכה תוּכַּן מכבר ועמד להתבצע עם שובי והיינו בעיצומן של ההכנות האחרונות כשהתחוללה הפורענות.

שלום לַכל.

ישן

 

הערות:


[1] הרב פישמן-מימון וחברי הנה״ס בי-ם, שלא נעצרו והתכנסו לישיבה מדי יום א', וג״מ ושפרינצק בתל-אביב.

[2] מדובר בהצעה שלא להתחיל בביצוע תוכנית אי״ש, שנועד עפ״י בקשת ח״ו ליום ה׳, 25 ביולי (ר׳ מס׳ 34 הע׳ 5), בגלל פיצוץ מלון ״המלך דוד״ ב-22 בחודש, שאם לא כן עלולים פיצוץ המלון ואי״ש להיראות כמתואמים במסגרת המלחמה בשלטון הבריטי, והנהגת היישוב תיראה כערלת לב.

[3] ביום ה' 25/7/1946, בישיבה המשותפת של הנה״ס, הוה״ל ונשיאות הוהפ״צ, יש להחליט סופית על התחלת ביצוע אי״ש ביום ב', 30/7/1946. בעיתונות נמסר שבישיבה ב-25/7 אושרה לפרטיה תוכנית א״יש ביסודה, אך לאור המאורעות האחרונים הוחלט לעכב את ביצועה.

[4] הדיון במתרחש בא״י, שנועד להתרחש בפרלמנט הבריטי.

[5] להמשיך במאבק המזוין לאחר ״השבת השחורה״.

[6] נגלים - אנגלים; מריקים - אמריקנים. כלומר, המשך המאבק המזוין ייתן בידי האנגלים חיזוק לטיעוניהם בדיוניהם עם האמריקנים על ביצוע הדוח וההמלצות של וא״א, ויוכיח שצדקה ממשלת בריטניה כאשר התנתה את מימוש הדוח בהתפרקות היהודים מנשקם (ר' מס' 3 הע' 6).

[7] ח״ו הזהיר כי יצא בפומבי נגד הקו האקטיביסטי-מיליטנטי (ר' מס' 14 הע' 13) ובכך יחולל פיצוץ כללי בתנועה הציונית.

[8] הפעולות של הבריטים היו תגובה ל״אי-התאפקות״, כלומר למבצעי תמ״ע.

[9] הימנעות היהודים מחידוש המאבק המזוין עכשיו תרתיע את הבריטים מלחזור על פגיעות נוסח יגור נוכח הלחץ של חברי פרלמנט, שגינו את פעולות המימשל הא״י וקראו לו לנהוג ביתר איפוק ומתינות.

[10] יעבור הזמן (עפ״י ״עבר קציר, כלה קיץ״, ירמיהו ח 2).

[11] ישליו - יחיו בשלווה (עפ״י תהילים קכב 6: ״יִשְלָיו אוהביך״).

[12] שָׂרוֹן - מאבק (״כי שָׂרית עם אלוהים ואנשים ותוכל״, בראשית לב 29).

[13] אם נתייצב למערכה אקטיבית ורצופה לא יפתחו השלטונות כלפינו בפעולות תגובה חריפות.

[14] דחלילים - ארגוני ״הפורשים״; והכוונה שאם יימשך המאבק המזוין יהיה אפשר להחזיקם במסגרת (דוגמת תמ״ע) ולפקח על פעולותיהם.

[15] סכנת פעולות אלימות של אצ׳׳ל ולח״י, פחותה מסכנתן של פעולות מבוקרות של ה״הגנה״.

[16] פעולות בריטיות ממוקדות נגד ארגוני ״הפורשים״, ולא נרחבות כנגד היישוב כולו.

[17] בין היישוב המאורגן והארגונים הפורשים.

[18] משה סנה, שעמד בקשר עם ״הפורשים״ על מנת לתאם את פעולותיהם במסגרת תמ״ע (ר׳ מס׳ 59 סעיף 8 והע׳ 13).

[19] מ״ש התנגד לתביעת ב״ג למנות ממלאי מקום לחברי הנה״ס שנעצרו (ר׳ מס׳ 3 סעיף 1; 28 הע׳ 7; 40 הע׳ 6).

[20] מינוי גם אישים לא רצויים, כגון ״המתונים״ שהציעו הבריטים לח״ו (ר׳ מס׳ 3 הע׳ 5), וכן כאלה שאינם מאנ״ש. סיטרות - סיטרא אחרא - הצד האחר, כינוי קבלי לשטן.

[21] מענה לטענת ב״ג, שאין שני חברים יכולים לפעול כהנהלה בי-ם אך ורק משום שלא נכלאו, ולתמיהתו שבארץ לא קיבלו את הצעתו להקים הנהלה זמנית (ר׳ מס׳ 28 הע׳ 7).

[22] לא אותר מכתב ז״ש אל מ״ש בנושא זה. במכתב ״אל חברים״ בלונדון ב-11/8/1946 העיר ז״ש: ״מה שקיים היום [בי-ם] בשם ׳הנהגה׳, בכל הכבוד טוב לריבוי להג ותו לא״ (אצ״מ S 25/6649).

[23] ב-23/7/1946 שוחררו מלטרון 219 עצורים, בהם 50 אנשי בית הערבה ויתרם חברי נען, עין החורש ומעברות (״דבר״ 24/7/1946; ר׳ שרת/מאסר עמ׳ 91). במשתחררים רוב החולים, צעירים עד גיל 16 ובוגרים מעל 45.

[24] הכוונה לדוד כפרי מנען, (המוזכר במס׳ 40 הע׳ 22) כ״חתנה של איטה שחורת השער״, (רעיית יוסף רגב, מנהל לשכת העיתונות של הסוה״י ומייסד ומנהל סוכנות הידיעות פלקור, שהיה חיגר). אחיו אליעזר רגב - ממייסדי גבעת ברנר.

[25] על המחלוקת בדבר אופן ההזדהות במחנות המעצר והצורך להשיב ל-5 או ל-15 שאלות, ר׳ מס׳ 41.

[26] ״קול ירושלים״ לא הודיע על שחרור העצורים. העיתונות העברית עשתה כן ב-24/7/1946.

[27] לאנשי הממ״ד שיצאו מטעמה לארה״ב ולבריטניה.

[28] בימי שהותו של ליאו פנחס כהן בניו-יורק התחוללו שם מאבקים עזים בהנהגה הציונית בין אבא הלל סילבר ואנשיו, שנקטו עמדות אקטיביסטיות קשוחות, לבין חברים מתונים בהנה״ס שם.

[29] שילוח עוכב ע״י ב״ג כדי שיעבוד לימינו בפריס, שם עבדה רות עליאב (קליגר) כמזכירת המוסד לעלייה ב'.

[30] מ״ש סבר, שראוי כי שילוח יצא אף הוא ללונדון לקראת הדיון בשאלת א״י, שעמד להיפתח בפרלמנט ב-31 ביולי 1946.

[31] אמציה - לא זוהה, א״ב - אפרים ברוידא, ס-ן - לא זוהה. תשובת ז״ש ב-25/7/1946: ״עניין אמציה טרם סודר ונדמה כי רצוי לחכות ימים אחדים״; ״א״ב מסתדר״; ״לס-ן נכתב כדרישת צפוני״.

[32] ״הארץ״ מ-21/7/1946 דיווח על פעולת לשכת המודיעין של הסוה״י בי-ם, בין היתר נאמר שם כי:

המאורעות האחרונים גרמו לכך שבן-לילה קמה מעין מחלקה חדשה בסוה״י בי-ם משרד לעיתונות ולאינפורמציה. בעת שהסוכנות עצמה יצאה מכלל שימוש לשנים-עשר יום והיה צורך לעמוד בקשרים עם המספר הרב של עיתונאי החוץ, התארגן המשרד בחדר אחד ברחוב בן-יהודה ומייד הקים מעין ״מועדון לעיתונאים״ באחד האולמות של מלון ״עדן״. עבודתו והנהלתו של המשרד לעיתונות מטעם הסוכנות מרוכזת בידי שלושה אנשים, שהיו בחינת פנים חדשים בקרב העיתונאים העבריים בי-ם, שנפגשו איתם שלשום, אם כי שלושתם היו כבר בארץ בעבר.

להלן נקב העיתון בשמות וולטר איתן, מיכאל קומיי ודפנה טרבור - והביא פרטים ביוגרפים אחדים עליהם ועל פעילותם הקודמת. בין היתר ציין שוולטר איתן בא לארץ כדי לנהל את ״המוסד להכשרת שליחים ועובדים ציבוריים מטעם הסוכנות״.

[33] המוסד להשתלמות ליד הממ״ד (״בית הספר לדיפלומטים״) החל לפעול בנובמבר 1946. תוכניות להקמתו הוכנו כבר בשלהי 1945 (ר׳ גלבר, עמ' 621-620; שרת/מאסר, עמ' 188).

[34] דפנה טרבור, עיתונאית יהודייה מדרום אפריקה. עלתה לא״י ועבדה בממ״ד בתחומי הסברה ועריכה באנגלית. מחברת:

 Dafna Trevor, Under The White Paper: Some Aspects of British Administration in Palestine 1948 from 1939 to 1947, The Jerusalem Press, Jerusalem.

 

העתקת קישור