42. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  42. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/7/1946

42

אל: זאב שרף, ירושלים

21/7/1946

לדתן שלומות,

 

הערב, בחסדה של חנה רובינה,[1] ומכיוון שהפעם הקדמתי כתוב לביתי, וכן בשל עייפותי עוד מתמול, לא אאריך ולא אתן דעתי על הדברים המחייבים תשובה במכתבֵי עמי ובשדרו.[2]

רק הערה דחופה אחת. נפלה אי הבנה לגבי תשובתי לשאלת אק אם להיפגש או לחדול.[3] מנוסח השאלה הבינותי בשעתה, כי הכוונה לפֶּגש אי-רשמי עם אחד האֱדומים,[4] כדין הפגישות הבלתי רשמיות עם אנשי מע״ל.[5] אפשר הייתי מושפע בנקטי פירוש זה ממה שזכרתי מהימים האחרונים לשהותי אני שם [בלונדון], שאז עמד מישהו להפגישני עם סיר נ״ב [נורמן ברוק], ובצאתי ביקשתי שאם רק אפשר תסודר אותה פגישה לאק שהגיע בינתיים [לשם] ונשאר. כשהגיעתני השאלה באמצעותך אמרתי לעצמי: אק נפגש והולך אך ורק עם אנשי מע״ל וניזון תזונה חד-צדדית; רצוי בתכלית שיינק גם ממקור אחר, שמא יעמוד על המצב לאמיתו. פֶּגש פרטי, אי-רשמי, עם אחד מהצד ההוא, לא ראיתי כמחייב או כמקלקל השורה.

לא כן אם הכוונה היא להזמנה רשמית, למוסד, להיוועד עם הגוף.[6] להזמנה זו מוכרחה להינתן תשובה שלילית, מתוך הסבר כי כל עוד וכו'[7] איננו באים במו״מ עם אורגן של מה״מ, או עם גוף הכולל אורגן כזה. יש להבריק זאת.

חוששני, שבפרשת אי״ש הסתבכנו. מלכתחילה לא הייתי מהנלהבים (הס מלהזכיר!) וכמדומני הבעתי דעתי בכתב. בדרישת הסכום ראיתי תמימות.[8] כשלעצמי הייתי מעדיף הקדשת הסכום לגיסי.[9] עתה אין ברירה אלא ללחוץ לביצוע, אך בלי ״ציפורים בחיק״[10] בדמות המחאות מע״ל.[11]

אני מחכה לדעת מה גורל הוראתי בהלכות זיהוי.[12]

מה מצב רוחו של הנעני? מה בלבו של האדמו״ר?[13]

ביחס לוסרמן:[14] מסור לי״ג[15] כי העו״ד שלו הם דגני-ברשירה. עומד להכרעה בעוד שבועיים.

 

ישן

 

הערות:


[1] שחקנית ״הבימה״ חנה רובינה ביקרה בלטרון ב-21/7/1946 והופיעה לפני העצורים (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 87-86).

[2] מדובר בשני מכתבים והעתק שדר מאת ב״ג, שז״ש צירף למכתבו אל מ״ש 21/7/1946. אלה לא אותרו, אך תוכנם מתברר חלקית מדברי ז״ש במכתב זה: ״אשר למינוי צוות [הנהלה בפועל] כדרישת עמי [---] אני מאמין כי לעמי יש גם חשבון של מעמדו הוא בפגישה הבאה [בכנס פריס] לכן יש לו חשבון בדבר הכרעות כאן״; וכן מהעתק השדר שהוא, ככל הנראה, מברק ב״ג אל שילוח 17/7/1946, שם נאמר בין היתר: ״אני חושב למשגה חמור אי-הקמת הנהלה בפועל מייד לאחר שהסוכנות הותקפה. החברים הבודדים שזכו [שלא להיעצר] בחסדה של משטרת בווין, אינם צריכים לדעתי לפעול כהנהלה. אני חוזר ותובע מינוי הנהלה בפועל, שיצביע על כך, כי חופש הפעולה נמנע מנבחרי העם היהודי״ (אביזוהר/לקראת, עמ׳ 80); ומדברי מ״ש במכתבו אל חברי הנה״ס בירושלים (מס׳ 37): ״חזרנו ושקלנו את ההצעה בדבר מינוי ממלאי מקום לכינוס [בפריס] ושוב באנו לידי מסקנה שלילית, בעיקר משום שלא יוכלו להשתתף בהכרעה ונמצא שלא נהיה משפיעים באמצעותם על יחסי הכוחות״.

[3] מ״ש מתייחס למכתבו אל ז״ש (מס׳ 36 סעיף 4) ולמברקו אל קפלן (מס׳ 39), שם המליץ לפניו לפגוש את סר נורמן ברוק וחבריו. השאלה שהועברה אל מ״ש בנידון לא אותרה, אך ברור כי מדובר בפגישה עם אחד מחברי ועדת המומחים הא״א, שבחנה את הדוח וההמלצות של וא״א (ר׳ מס׳ 36 הע׳ 11).

[4] אדומים - אנגלים; והכוונה לאחד מחברי הצוות האנגלי של ועדת המומחים, שבראשו עמד סר נורמן ברוק.

[5] מע״ל - מעבר לים, כלומר ארה״ב, והכוונה כאן לצוות האמריקני בוועדת המומחים הא״א.

[6] הזמנה רשמית לסוה״י להיוועד עם המימשל הבריטי.

[7] כל עוד לא שוחררו ראשי הסוה״י ולא הופסקו ההתקפות על היישוב.

[8] נראה שהכוונה לסכום הכסף שוועדת התכנון להפעלת אי״ש הציעה להעביר לרשויות המקומיות, שהקצאת הממשלה תימָנע מהם כאשר ינתקו את הקשרים איתה (ר׳ גולן, עמ' 212; מס' 43 הע' 18). נדרשה לכך הקצאה ראשונה של 500 אלף לא״י (ר' מברק מאת פישמן, שמורק, דובקין 19/7/1946, אצ״מ S 25/1554; מברק ראשי מפא״י אל קפלן 22/7/1946, שם).

[9] לענייני ההעפלה, שבהם עסק שאול אביגור, גיס מ״ש.

[10] לפי הביטוי ביידיש: ״לייגן זיך פייגעלעך אין בוזעם״, שמשמעו לבנות מגדלים פורחים באוויר.

[11] באסיפות מחאה ציוניות בארה״ב קראו הנואמים למימשל האמריקני ללחוץ על בריטניה לשנות את מדיניותה (ר' מס' 18 הע' 3).

[12] ר' מס' 41 פסקה אחרונה.

[13] הנעני - ישראל גלילי. האדמו״ר - יצחק טבנקין, מנהיג הקבה״מ ו״התנועה לאחדות העבודה״.

[14] וסרמן - בתרגום מיידיש: איש מים. ככל הנראה, התכוון מ״ש לקופל וסרשטרום (ר' עליו מס' 141 סעיף 3).

[15] יהודה גולן - עו״ד שעבד באופן חלקי בממ״ד וסייע בענייני מעצרים ובירורים בבולשת. לימים איש משרד החוץ (ר' שרת/מאסר, עמ' 32).

 

העתקת קישור