30. אל: טדי קולק, לונדון - 13/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  30. אל: טדי קולק, לונדון - 13/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

30

אל: טדי קולק, לונדון

13/7/1946

(מברק אנגלית)

 

אחת. להלן בשביל ב״ג ושאול [אביגור]. בלחץ מצד וייצמן והחלטת הרוב של שמונה על הפסקה לעת עתה, ס[נה] החליט להתפטר מתפקידו.[1] בלחץ חזק של גולדה, לוי, פיינשטיין ואפיקים,[2] התפשר ליטול חופשה זמנית. פירוש הדבר העברת הפיקוד האמיתי לגלילי.[3] דעת גולדה ודעתי [כי] שובו של שאול דחוף ביותר.[4] לפי שעה אין נגדו צו מאסר אך כמובן יש סכנה מסוימת,

שתיים. צו מאסר נגדך, ב״ג, ראובן [שילוח] בתוקף. שר[תוק].

 

הערות:


[1] בעקבות החלטת הרוב ב״ועדת x״, שמנתה שישה חברים (לא שמונה; ר' מס' 14 הע' 16), להפסיק באופן זמני את המאבק המזוין (מס' 28 הע' 9), ביקש סנה להתפטר מתפקיד הרמ״א של ה״הגנה״.

[2] ג״מ, אשכול (חבר ״ועדת x״), זאב שפר (פיינשטיין) ויוסף יזרעאלי (חבר קיבוץ אפיקים), שניהם חברים מטעם מפא״י במפקדה הארצית של ה״הגנה״.

[3] כלומר לאיש ״התנועה לאחדות העבודה״.

[4] כדי ליטול על עצמו את תפקיד הרמ״א.

 

העתקת קישור