24. אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים - 10/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  24. אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים - 10/7/1946

24

אל: אליהו דובקין וזאב שרף, ירושלים

10/7/1946

ליוסיפון ולדתן,

 

1. אני מקווה שלא יהיו סיבוכים עם איש המשפחה [הרי סאקר] ושהוא לא ינסה לאחוז ברסן. שיחתי איתו הייתה חטופה. בה הוא לא גילה כל כוונה כזאת ורק שאל כיצד עליו לנהוג לגבי פגישות עם אנשי שלטון. אמרתי לו: שום יוזמה מצדך. אם יפנה מישהו אליך, אזי כפרט וכאורח מאנגליה אינך יכול לסרב, אך יהא נא ברור שאתה נפגש כפרט. אסור לך לחייבנו ובשום פנים אינך נציג. אפשר הדברים לא נעמו לו, אך הוא הביע הסכמתו.

2. ב״פ הציע, ואני חטפתי ההצעה בהתלהבות, שתציעו לזהבה [ג״מ] לעבור לי-ם או לבקר תדירות ע״מ לעמוד לימין המח'[לקה המדינית].[1] זו תהיה תגבורת רבת ערך ומשקל כנגד ה. ס. [הרי סאקר] אם יהא בזה צורך. אקווה שתצליחו לסדר זאת.

3. יש לסדר ביקור לאַביס[2] אצל הכימאי.

4. אגב, פה יש מחטטים בפירוש המילות: בפתק של אבודן[3] נאמר כי תוכן שיחת יצחק אייזיק [הרצוג] עם הרחמן[4] היה ״הֲטָפָה חסודה״ ותו לא. ברור לי ולכל בר בי רב, שההטפה הייתה מצד יצחק אייזיק, אך מישהו היה רוצה שזה יחול על הרחמן. נא להודיעני.

5. מי האחד שהצביע נגד גילוי הדעת?[5] סירקיס?[6] מדוע בכלל הצביעו? הן זה גילוי דעת של ההנהלה!

 

די! שלום!

ב"ק

 

הערות:


[1] ג״מ נתמנתה למעשה ע״י מ״ש כממלאת מקומו בתקופת מעצרו (ר׳ מס׳ 26 סעיף 5; מס׳ 31 סעיף 4). ״לא איתרתי אפילו תעודה אחת המבהירה מתי, היכן ובאיזו מסגרת הוחלט על המינוי. התקופה שבין סוף יוני עד ה-29 בדצמבר [1946] היא היחידה שלא נרשמו בה פרוטוקולים של ישיבות חברי ההנהלה בירושלים, שכן בהיעדרם של בן-גוריון, שרתוק, סנה ודב יוסף לשום פגישה לא יכולה הייתה להיות סמכות של הנהלה״ (אביזוהר/מעסקנות, עמ׳ 186 הע׳ 116).

[2] אביס שולמן, עסקנית ״הדסה״ בניו-יורק וידידת משפחת שרת. ביקרה אז בא״י.

[3] מכתב דוד הורוביץ לא אותר.

[4] רחמן - קלמנט, כלומר קלמנט אטלי ראש ממשלת בריטניה/ יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי האשכנזי לא״י, סייר אותו זמן באירופה. בעת ביקורו בלונדון נפגש ב-5/7/1946 לשיחה בת שעה עם אטלי, שנכח בה גם שר המושבות ג׳ורג׳ הול. בצאתו מן השיחה אמר הרב הרצוג שאין בידו למסור הודעה לציבור, אבל הרושם שלו הוא כי המצב, אעפ״י שהוא קריטי, עדיין איננו מעבר לאפשרות תיקון וכי בלבו עדיין מקננת תקווה. העיתונות דיווחה כי בשיחה נידונו המצב שהתהווה בא״י ועניינים הקשורים בסוה״י ובשחרור המנהיגים העצורים. ר׳ ״הצופה״ 7/7/1946, שם צוין כי ״חוגי הממשלה קובעים שהרב הראשי עשה רושם עמוק על ראש הממשלה שהקשיב בתשומת לב רבה לדבריו וההצעות שהובאו בפניו תוך כדי שיחה״. ב״ג הסתייג מן הפגישה. לרעייתו כתב ב-8/7/1946: ״הריצה של הרב הרצוג לאטלי יש בה להדאיג ועדיין איני יודע אם עשה זאת על דעת עצמו או בידיעת לוקר וברודצקי״ (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 68-67).

[5] גילוי הדעת של הנה״ס, שהובא לאישור הוהפ״צ המצומצם בכינוסו ב-9/7/1946 (ר׳ מס׳ 9 הע׳ 13).

[6] דניאל סירקיס, מפעילי ״המזרחי״, חבר הוהפ״צ המצומצם. נמנה עם האגף הציוני ה״אקטיביסטי״, שתבע המשכת המאבק המזוין נגד הבריטים ללא רתיעה.

 

העתקת קישור