21. אל: אליהו דובקין, ירושלים - 9/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  21. אל: אליהו דובקין, ירושלים - 9/7/1946

21

אל: אליהו דובקין, ירושלים

אילון 9/7/1946

ליוסיפון שלום,

 

מהביקור של היום[1] לא העלינו הרבה. העירותי שהרשות עשתה הון רב ממסיבת התה[2] וההערה לא נעמה. על השיחה [עם שוֹ] כשלעצמה הוגד לנו שסבבה סביב הנקודה ולא היה בה ממש.[3] הבינונו שעד כמה שהדבר מתבסס על מה שידוע למבקרנו, אין הסיכוי לדרור קרוב אלא סברה בעלמא, ללא כל יסוד ממשי. מצדי ניסיתי ״להרכיב״ את הרעיון, שיהיה רע ומר אם כל מה שיבוא כתוצאה מפרשת האימים יהיה דבר שחרורנו ובזה יאשירו את ישראל; כי יש לעשות את השערורייה הגדולה למנוף לשם שינוי [מדיני] מכריע. הוא שאלני אם עליו לראות את ה״מ[4] בטרם יצא. אמרתי שישלח מכתב. עצה זו לא נעמה והוא טען שלוּ גם משום נימוס בלבד עליו לבקר,[5] ועכ״פ מוטב שינהג לפי שיקול דעתו וייתן אח״כ את הדין.

הנאום [של ח״ו] טוב בכמה חלקים וחלש במספר מקומות. אנו מצפים לראות את גילוי הדעת בנוסחו הסופי.[6] מוטב שתשלחו דבריכם במכונה ולא בכתב[7] ומוטב שלא תשתמשו בגוף ראשון.

היו שלום. לא אכפת לי להאריך שבת אילו ידעתי שזה מנוצל כדבעי.[8]

ב״ק

 

הערות:


[1] ביקור ח״ו בלטרון (ר' ״הארץ״ 10/7/1946).

[2] לשכת המודיעין הממשלתית פרסמה בהודעה הרשמית על הזמנת המזכיר הראשי ג׳ון שוֹ לתה בבית ח״ו ברחובות.

[3] ר' מס' 20 הע' 9.

[4] הוד מעלתו - תואר כבוד שנהגו להצמיד לנציב העליון.

[5] ח״ו ביקר אצל הנציב העליון ב-14/7/1946, לפני צאתו ללונדון, ונועד עמו לשיחה. ר' דוח הנציב העליון במברקו לשר המושבות מ-14/7/1946 (Cunningham Papers, Middle East Centre, St Antony’s College, Oxford). עפ״י דוח זה נראה, כי לא ח״ו ביקש להיוועד עם הנציב, אלא הנציב הוא שהזמינו אליו. בשיחה העלה הנציב את עניין ״אי-השיתוף״ מצד היישוב עם הממשלה, והבהיר כי אינו מוכן לעסקאות כלשהן ולא יושפע מאיומים, אשר יגרמו יותר נזק ליישוב מתועלת. ח״ו השיב, כי נוצר מצב בלתי-אפשרי וכי יהודים עלולים להתחיל במרד שיעלה בחיי אלפים. הוא עצמו, אמר, עושה ככל יכולתו כדי להיאבק נגד מגמת ״אי-השיתוף״ וכי עלה בידו להפסיק את פעולות ה״הגנה״ נגד הממשלה. הוא הוסיף, כי בדעתו לעצב מחדש את המדיניות הציונית בכיוון מתינות. לתביעת ח״ו כי ישוחררו המנהיגים העצורים השיב הנציב, כי לפי שעה לא אירע דבר שיצדיק זאת. דוח הנציב נשלח גם אל ח״ו וזה ביקש להכניס בו כמה תיקונים ושינויים (ר' מכתב ח״ו אל לורד אוקספורד (מעוזרי הנציב העליון) 16/7/1946, וייצמן/איגרות 22, עמ' 168-167; הנוסח המתוקן בידי ח״ו - בגנזך וייצמן, רחובות).

[6] נאום ח״ו בישיבת הוהפ״צ המצומצם ב-9/7/1946 וגילוי הדעת מטעם הנה׳׳ס הובאו ב״הארץ״ וב״דבר״ 10/7/1946. לנוסח שהציע מ׳׳ש ר' מס' 8.

[7] נראה כי בעקבות מכתב זה של מ״ש החלו עובדי הממ״ד לשלוח אליו ללטרון חומר מודפס במכונת כתיבה וזו אולי הסיבה, שרק מ-10/7/1946 ואילך נשמרו באצ״מ העתקי מכתבים שנשלחו אליו.

[8] כלומר, שהמעצר הממושך של המנהיגים מנוצל היטב ע״י התנועה הציונית במאבקה המדיני.

 

העתקת קישור