18. אל: ברל לוקר, לונדון - 7/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  18. אל: ברל לוקר, לונדון - 7/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

18

אל: ברל לוקר, לונדון

[1]7/7/1946

(מברק אנגלית)

 

להלן מב-ק

 

אחת: אי-ודאות בנוגע 100,000 הרַת תוצאות חמורות ביותר. חיוני ביותר לוודא באמצעות מתווכים מהימנים המצב המדויק, מה ההחלטה, מתי מתחילים, איזה קצב [היש] תנאים נלווים כלשהם.[2] הבה ניזהר מהיות מרומים עם האמריקנים.[3]

שתיים: סולד בתוקף מרעיון ועדה פרלמנטרית.[4] הייתי עושה הכל להמיתו.

 

הערות:


[1] המברק ללא תאריך. עפ״י מס' 16 סעיף 2, נכתב ב-6/7/1946, ניתן לשער שהוא נשלח למחרתו.

[2] בעיתונות פורסמו מדי פעם ידיעות כאילו הבריטים עומדים למלא את המלצות וא״א להתיר עליית מאה אלף ניצולי השואה באירופה. למשל, הידיעה ב"הארץ" 5/7/1946, שבשיחות טלפון מלונדון נמסרו לסוה״י בירושלים ידיעות אופטימיות בנוגע להחלטה חיובית בדבר עליית המאה אלף.

[3] מנהיגים ציונים באמריקה הניחו כי בלחץ נשיא ארה״ב תמומש המלצת וא״א בדבר המאה אלף בנפרד מן ההמלצות האחרות שלה. לאחר שיחת חברי הנה״ס עם הנשיא טרומן, הכריז אבא הלל סילבר באסיפת המחאה הגדולה שנערכה בניו-יורק ב-2/7/1946, כי ״בלחץ ארה״ב יעלו מאה האלף בקרוב - הם יתחילו לזוז בימים הקרובים״ (״הצופה״ 4/7/1946; ״הארץ״ 3/4/1946; אילת א' עמ' 362).

[4] ר' מס' 13 הע' 4.

 

העתקת קישור