13. אל: דוד בן-גוריון ואליעזר קפלן, פריס - 6/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  13. אל: דוד בן-גוריון ואליעזר קפלן, פריס - 6/7/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

13

אל: דוד בן-גוריון ואליעזר קפלן, פריס

6/7/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לדוד ואליעזר,[1]

הידיעות על אכזריות והרס מופרזות.[2] אומנם היו מקרי הכאות בייחוד בעתלית.[3] נגרם נזק מסוים בוויצ״ו ובמקומות אחרים בתל-אביב. נכונה הידיעה על יחס מעליב כלפי הרב פישמן, אולם הנזקים במשקים, ובכלל זה גם יגור, פעוטים ולא מהווים בעיה כספית. במסיבות אלו חושבים ששיגור ועדה פרלמנטרית[4] או אחרת בלתי רצוי בהחלט ועלול להביא נזק. הכרחי להתרכז בצד הפוליטי[5] ולא לתת מקום להטיה לעניין הזוועות, שהצד שכנגד כנראה מעוניין בה.

תודיעו לברל.[6]

כל החברים[7] מלבד הרב פישמן מרגישים טוב.

 

הערות:


[1] קפלן שהה בפריס. ב״ג יצא משם לארה״ב ב-5/7 (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 64), אך נראה שמ״ש לא ידע על כך.

[2] ר' מס' 9 הע 4.

[3] למעלה מ-300 מעצורי ״השבת השחורה״ נשלחו על-ידי הבריטים למחנה המעצר בעתלית. רובם הועברו כעבור ימים אחדים למחנה המעצר ברפיח.

[4] מתייחס לתביעת חבר הפרלמנט הבריטי סידני סילברמן (יהודי) משר המושבות, כי ישגר לא״י קבוצת חברי פרלמנט שתחקור את פעולות השלטונות הבריטים והתנהגות הצבא הבריטי שם. גם חבר הפרלמנט ריצ׳רד קרוסמן הצטרף לתביעה זו (ר' ״משמר״, 5/7/1946). שר המושבות דחה את התביעה בטיעון שהשעה אינה כשרה לכך (ר' ״דבר״ 10/7/1946).

[5] כלומר במדיניות הבריטית כלפי היישוב והציונות בכללה.

[6] ברל לוקר, חבר הנה״ס בלונדון.

[7] חברי הנהלת הסוכנות, וכן דוד רמז ודוד הכהן הכלואים בלטרון.

 

העתקת קישור