7. אל: ראובן שילוח, לונדון - 4/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  7. אל: ראובן שילוח, לונדון - 4/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

7

אל: ראובן שילוח,[1] לונדון

 4/7/1946 [2]

(מברק אנגלית)

 

להלן מאת משה:

היעדר תגובה למברקַי[3] מצד דוד [ב״ג] מֵביך. אנא הברֵק.

 

הערות:


[1] ראובן שילוח (זסלני), מבכירי עובדי הממ״ד. ב״השבת השחורה״ שהה בלונדון, אך עבר לפריס לעבוד במחיצת ב״ג, לדרישתו. מ״ש לא ידע על כך (ר' מס' 12 הע' 12).

[2] התאריך - שלא צוין במקור - נקבע על סמך נושא המברק שנידון במכתב מ״ש מ-4/7/1946 (מס' 9).

[3] מס' 1; 4.

 

העתקת קישור