6. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 4/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  6. אל: אליעזר קפלן, לונדון - 4/7/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

6

אל: אליעזר קפלן, לונדון

 4/7/1946 [1]

(מברק אנגלית)

 

להלן מאת משה:

 

כפי שהוצג איני יכול להסכים להצעה להגיע להסכמה עם תל-אביב.[2] חוזר על דעתי הנחרצת שאתה צריך לבוא מייד ולו לשבוע כי חובה לחזק ההנהלה כלפי הממשלה והיישוב.[3] מציע שתשאל משרד המושבות אם תורשה לחזור ללונדון. חברים ואנוכי בסדר.

 

הערות:


[1] התאריך לא צוין במקור ונקבע לפי מס' 9 סעיף 1.

[2] בת״א ישבו ג״מ ושפרינצק, שהמליצו לפני קפלן לא לשוב ארצה פן ייעצר ע״י הבריטים (ר' מס' 1 הע' 5). נראה שבתשובתו (לא אותרה) לתביעת מ״ש כי ישוב, הציע קפלן שמ״ש יתאם איתם החלטה בנידון.

[3] ר' מס' 1 הע' 4.

 

העתקת קישור