4. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 2/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  4. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 2/7/1946
כותרת משנה  מברק

4

אל: דוד בן-גוריון, פריס

2/7/1946

(מברק)

 

אל: עמי[1] ע״י יונתן קסוטה[2]

מאת: בן-קדם

 

הנני מתנגד להתפטרות וייצמן בשעה זו,[3] כי זה יסייע במצב העניינים הנוכחי לממשלה, דורש שאליעזר [קפלן] יחזור מייד כדי לקיים סמכות ההנהלה ולמנוע השתלטות אמריקה ות״א.[4] עומד בכל תוקף שדוד [בן-גוריון] יישאר בלונדון.[5] דורש שסנה יתייצב כדי למנוע הסתבכות ההנהלה. במקומו ינהלו נעני ואילתי.[6] מצבנו טוב פחות או יותר פרט לרב [פישמן-מימון], שדרשנו שחרורו. לחצו שם בכיוון זה.

 

הערות:


[1] עמי - ב״ג.

[2] יונתן - שאול אביגור (מאירוב), מראשי ה״הגנה״ ובזמן זה ראש ״המוסד לעלייה ב'״. גיסו של מ״ש (אחי צפורה רעיית מ״ש. להלן: צ״ש). קסוטה - כינוי למוסד לעלייה ב' בפריס.

[3] נוכח ההצעה שח״ו יתפטר במחאה על ״השבת השחורה״ (ר' מס' 1 הע' 2).

[4] ר' מס' 1 הע' 4.

[5] ר' מס' 1 הע' 6.

[6] ר' מס' 2 הע' 7.

 

העתקת קישור