3. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 1/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  3. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 1/7/1946

3

אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים

ל.[טרון] 1/7/1946

לחברים החופשים,[1]

 

אנו[2] מציעים קווים אלה:

1. אין להיחפז בהקמת הנהלה חדשה או זמנית,[3] אף לא במילוי מקום העצורים. יש להמתין קודם כל עד שיתברר אם יחזור א״ק.[4] אנו כאן מחייבים חזירתו. עכ״פ, גם אם יהא צורך להשלים ההרכב, ייעשה הדבר על דעת ההנהלה, תוך התייעצות גם איתנו, ובאישור הוה״פ [הציוני].

2. יש לדאוג לביטוי נמרץ של נאמנות היישוב והתנועה [הציונית] בעולם להנהלה והתלכדותם סביבה. יש לדחות למפרע כל ניסיון להרכיב אלופים לראש הציבור כמרומז בשיחת המ'[זכיר] הר'[אשי] עם הנשיא.[5]

3. יש להטיל האחריות למצב הפרוע שנוצר, לקורבנות, להרס הרכוש לחבלת החיים הסדירים - על הרָשות ומדיניותה. יש להוקיע המשך האשהיה בלונדון[6] כאָב כל הנזקים. יש לעורר תנועת מחאה בעולם.

4. כל המאמצים, הציבוריים והאישיים, בארץ ובחו״ל, לשחרורו המיידי של הרב [פישמן-מימון], שאם לא כן ניאלץ להסיק מסקנות, המחנה כולו ייגרר [לאלימות] ותבוא הסתבכות חמורה. הרופאים כאן ממליצים כנראה על העברתו למקום יותר נוח. בזה לא יהא פתרון. אם לא שחרור - אפשר להתפשר רק עם מאסר בית.

מ״ש

 

הערות:


[1] חברי הנה״ס בי-ם, ששהו בארץ ולא נעצרו ב״השבת השחורה״: אליהו דובקין (מח׳ העלייה), אמיל שמורק (מח׳ למסחר ותעשייה), משה סנה, משה שפירא (מח׳ העלייה), וחברי הנה״ס י-ם ששהו אז בחו״ל: ב״ג ואליעזר קפלן.

[2] חברי הנה״ס הכלואים בלטרון: יצחק גרינבוים, דב יוסף, י״ל פישמן-מימון, משה שרת.

[3] בישיבת הנה״ס בלונדון ב-30/6/1946 הציע ברל לוקר, גם בשם ב״ג, רשימת אישים להנהלה זמנית של הסוה״י בי-ם (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 456-455; גם מס׳ 28 הע׳ 7).

[4] לא היה ברור אז אם ייעצר קפלן בשובו ארצה ואם יוכל להמשיך בתפקידו.

[5] ב-29 ביוני, מייד לאחר שהתקבלו הידיעות על המעצרים והחיפושים, נועד ח״ו עם הנציב העליון אלן קנינגהם ואח״כ עם המזכיר הראשי סר ג׳ון שוֹ (״דבר״, 1/7/1946), מחה על מעצר ראשי הסוכנות וטען כי דווקא המנהיגים שנעצרו הם שהיו יכולים לרסן את הציבור היהודי. המזכיר הראשי השיב' כי נשארו מחוץ למעצר אנשי ציבור אחרים הראויים לכהן בהנהלה, ונקב בשמות ישראל רוקח וורנר סנטור. ר׳ דיווּח ח״ו על שיחות אלה (ללא תאריך, אצ״מ S 25/7697). בשיחה זו רמז שוֹ, שממשלתו תקדם בברכה מינוי חברים חדשים ״מתונים״ להנה״ס (ר׳ גם הורוביץ, עמ׳ 138; אביזוהר/לקראת, עמ׳ 68 הע׳ 3; מס׳ 1 הע׳ 4).

[6] ב-2/5/1946 ממשלת בריטניה הודיעה, כי תימָנע מלבצע את המלצות ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית (להלן: וא״א), ובייחוד את ההמלצה להעלאה מיידית של מאה אלף פליטים יהודים, ניצולי שואה, מאירופה, אלא אם כן ארגוני המחתרת בא״י יסגירו לידיה את נשקם. וא״א הגישה את הדוח שלה והמלצותיה בסוף אפריל 1946.

 

העתקת קישור