נספח - סימולים וקיצורים
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  נספח - סימולים וקיצורים

 


 

סימולים וקיצורים

 

 

א״י - ארץ-ישראל

אח״כ - אחר-כך

אייר"ו - International Refugee Organiztion

אירס"ו – Jewish Restitution Successor Organization

אמ״ע - ארכיון מפלגת העבודה ע״ש משה שרת

אסה״נ - אסיפת הנבחרים

אצ״ל - ארגון צבאי לאומי

אצ״מ - ארכיון ציוני מרכזי, ירושלים

אע״פ - אף על פי

ארה״ב - ארצות-הברית

ב״ג - בן-גוריון

״בריגדה״ - חטיבה יהודית לוחמת (חי״ל) שחייליה מתנדבים ארץ-ישראליים במל״ע-2

בריה״מ - ברית-המועצות

גנזך - גנזך המדינה, ירושלים

דה״כ - דברי הכנסת

ד"ר – דוקטור

דרא״פ - דרום-אפריקה

הגב׳ – הגברת

הנה״צ - הנהלה ציונית

הסת׳ – הסתדרות

הע׳ – הערה

הצ׳ – הציונית

וה״ל - הוועד הלאומי

ז״א - זאת אומרת

חו״ב - חוץ וביטחון

ח"כ - חבר כנסת

 

י-ם – ירושלים

יו״ר - יושב-ראש

י״נ - ידיעות לנציגויות (חוזרי משה״ח)

ל״י – לירה

לי״ש - לירה סטרלינג

לח״י - לוחמי חירות ישראל

מ״מ - ממלא מקום

מו״מ - משא-ומתן

מזה״ת - מזרח תיכון

מל״ע-1 - מלחמת-עולם ראשונה

מל״ע-2 - מלחמת-עולם שנייה

מפא״י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל

מפ״ם - מפלגת פועלים מאוחדת

מק״י - מפלגה קומוניסטית ישראלית

מ״ש - משה שרת

משה״ח - משרד החוץ

סוה״י - סוכנות יהודית

סע׳ - סעיף

סת״ה - ספר תולדות ההגנה

צ״ל - צריך להיות

ר׳ - ראו

רה״מ - ראש הממשלה

שה״ח - שר החוץ

ת״א - תל אביב

תלחמ״י - תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל (הוצאת גנזך המדינה)

 

העתקת קישור