נספח 3. מתוך נאום משה שרת בעצרת או״ם - כניסת גרמניה למשפחת העמים מעוררת חרדה - 27.9.1950
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  נספח 3. מתוך נאום משה שרת בעצרת או״ם - כניסת גרמניה למשפחת העמים מעוררת חרדה - 27.9.1950


 

נספח 3. מתוך נאום משה שרת בעצרת או״ם[1]

27.9.1950

כניסת גרמניה למשפחת העמים מעוררת חרדה

 

 

ישנה רק הסתייגות אחת לעיקרון הייצוג האוניברסלי בחברה הבינלאומית המאורגנת, אשר משלחתי תובעת אותה. הסתייגות זו נוגעת לגרמניה המזרחית והמערבית כאחת וכן למדינות אחרות, בהן עדיין קיימים משטרים שהיו פעם בני ברית של הנאציזם. העם בישראל ויהודי העולם כולו רואים תוך חרדה וצער את תהליך כניסתה של גרמניה למשפחת העמים. עברה המאוס של גרמניה עומד בעינו, אשמתה לא כופרה ואופיה לא נשתנה. לפי הידוע לכל, הרוח הרעה של הנאציזם עדיין שולטת בגישתה של גרמניה. עיתונות העולם מלאה הכרזות עזות מצח של רֶשע מצד השליחים החדשים של האסכולה הנאצית הקמה לתחייה, רֶשע אשר לא נשתנה ולא כּוּפַּר. תקומתם המעוררת דאגה של ארגונים המוניים - נאציים ברוחם - הינה תופעה אופיינית למצב הקיים. לאחר שהשמידו את רוב רובה של יהדות אירופה והשאירו רק שארית פליטה מִצערה בגרמניה עצמה, שופכים עתה הנאצים את חמתם על המתים, בחבלם בבתי-עלמין ובהחריבם מצבות המתים. הפייסנות שנוקטים עכשיו בשני חלקי גרמניה מחללת את זכרם הברוך של הקדושים ללא ספור, רומסת ביהירות את הקורבנות שהובאו במיגור הנאצים, וזורעת זרעים של מעשי תוקפנות וזוועה מחודשים. גוברת עתה הסכנה, שהמדינה היחידה שתפיק טובת הנאה מן המשבר העולמי הנוכחי תהיה אותה מדינה עצמה, אשר תוך שימוש בכוח הזרוע ובאכזריות גרמה למלחמה האחרונה, הכריחה עמים שוחרי שלום לחגור את נשקם ולצאת להגנת השלום והדמוקרטיה, ושימשה העילה הישירה להקמת או״ם - שמטרתו למנוע מעשי שואה דומים לעתיד.

השואה האיומה שגרמה גרמניה באירופה עשויה להאיר באור נאמן את הדיון בבעיה החמורה של הכוח האטומי. הפצצה האטומית הינה נשק איום - אך גם בלי להזדקק לאמצאה זאת הוצאו להורג בדם קר שישה מיליון יהודים, גברים, נשים וטף, ומספר דומה של בני עמים משועבדים אחרים, בכבשנים, בתאי גזים, ואף באש פלוגות רובאים. אין קץ למעשי האכזריות המאורגנים, הסבל ומעשי התועבה שאפשר לחולל, ללא כל מניעה, לאנשים חפים מפשע מאחורי קווי החזית ומאחורי גדרות תיל. מלחמה תוקפנית היא נגע אשר אותו יש להוקיע, למנוע, לבטל ולדחות. השימוש בנשק אטומי אינו אלא תוצאה איומה של אותו נגע יסודי. איסור יעיל של תוקפנות ומניעתה על-ידי נאמנות מלאה למגילה [של או״ם] ופעולה נמרצת להבטחתה - כל זה צריך להקדים את איסור השימוש בנשק אטומי וכל יתר כלי ההשמדה ההמונית.

 

הערות

[1] בוויכוח הכללי, לאחר שקרא לקבלת סין לאו״ם, נדרש מ״ש לנושא גרמניה (״הארץ״, 28.9.1950).

 

העתקת קישור