53. מחלוקת נתן אלתרמן ומשה שרת - בין משורר ומדינאי - 1952
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  53. מחלוקת נתן אלתרמן ומשה שרת - בין משורר ומדינאי - 1952


 

53. מחלוקת נתן אלתרמן ומשה שרת

1952

בין משורר ומדינאי

 

 

המשורר והפובליציסט נתן אלתרמן נדרש פעמים מספר להסכם השילומים הן ברשימותיו המחורזות מענייני דיומא ״הטור השביעי״, שהתפרסמו מדי יום ו' בעיתון ״דבר״, והן במאמריו.[1] נוכח ההד הנרחב שעוררו התבטאויותיו של נתן אלתרמן, כללנו במדור נפרד את חילופי הדברים שהתנהלו בינו ובין משה שרת.

 

ימים ספורים לאחר שחתם על הסכם השילומים, כינס שר החוץ משה שרת ב-14.9.1952 מסיבת עיתונאים במשרד החוץ שבקרייה, תל אביב.[2] על דבריו במסיבה זו הגיב נתן אלתרמן ברשימה ״תשובה לשר החוץ״ (״דבר״, 17.9.1952). משה שרת השיב לנתן אלתרמן במאמר ״תשובה למשורר״ (״דבר״, 3.10.1952), ובו הגיב גם על ״הטור השביעי״, שנקרא ״אחרי חתימת ההסכם״ (״דבר״, 12.9.1952).

 

להלן מובאים:

 

״הטור השביעי״ - ״אחרי חתימת ההסכם״

 

״תשובה לשר החוץ״

 

״תשובה למשורר״

 

הערות

[1] את יחסו המורכב של נתן אלתרמן להסכם השילומים ניתח פרופ' יחיעם ויץ בהרחבה במאמרו ״נתן אלתרמן וגרמניה - עמדתו כלפי  המגעים עמה על רקע יחסיו עם משה שרת״,
שם הוא מונה את התבטאויותיו בכתב בנושא זה (״ישראל״
5, 2004, עמ' 99-122).

[2] דברי משה שרת במסיבת העיתונאים מובאים בנספח 13, עמ' 917.

 

העתקת קישור