42. מברק משה שרת אל שגרירות ישראל בוושינגטון - חשיבותו ההיסטורית של ההסכם - 5.9.1952
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  42. מברק משה שרת אל שגרירות ישראל בוושינגטון - חשיבותו ההיסטורית של ההסכם - 5.9.1952

 

42. מברק משה שרת אל שגרירות ישראל בוושינגטון[1]

5.9.1952

חשיבותו ההיסטורית של ההסכם

 

 

יש להכשיר העיתונות בייחוד היהודית וגם הכללית לקבל פני הסכם השילומים לאחר חתימתו. חשוב למנוע תגובה גלותית טיפוסית של צער ומחאה לחתימת שר החוץ הישראלי עם אדנאואר, ולהיפך - להרים על נס חשיבותו ההיסטורית של ההסכם הראשון במינו בתולדותינו העולה עוד יותר מהיותו חתום על-ידי ראש הממשלה ושר החוץ מזה ושר החוץ מזה. חשוב שתודגש לאור מאורע זה התמורה שחלה במעמד העם היהודי כולו עם תקומת המדינה התובעת עלבונו ומאלצת חומסיו לתשלום קנס. את הופעת שר החוץ הישראלי במעמד זה יש להציג כהפגנת כוח וכבוד למדינתנו ולעם כולו. נבריק לחוד סיכום ההסכם והערכתו. דאג לוושינגטון, שיקגו, לוס אנג׳לס.

 

הערות


[1] תלחמ"י 7, תעודה 340, עמ׳ 498.

 

העתקת קישור