37. ממשלת ישראל - פרוטוקול ישיבה - ההסכם ייחתם ב-9 בספטמבר - 31.8.1952
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  37. ממשלת ישראל - פרוטוקול ישיבה - ההסכם ייחתם ב-9 בספטמבר - 31.8.1952


 

37. ממשלת ישראל - פרוטוקול ישיבה נז/שי״ב, סעיף 576

31.8.1952

ההסכם ייחתם ב-9 בספטמבר

 

 

השר מ. שרת: אם הכל ילך לפי התוכנית בעניין השילומים מגרמניה המערבית, אזי ביום ג', זאת אומרת מחרתיים תבוא הטיוטה לפני ישיבת הקבינט בבון. בין המשלחות נגמר הדבר. אדנאואר דחה את חופשתו, כי הוא רצה בעצמו לסיים את הדבר. הוא יביא את ההצעה לישיבת הקבינט ויגן עליה. שם יש מחלוקת חריפה מאוד בין אדנאואר ושר הכלכלה [לודוויג ארהרד] מצד אחד ובין שר הכספים [ד"ר פריץ שאפר] מהצד השני. שר הכספים שלהם עמד לצאת לוועידת הבנק הבינלאומי במקסיקו. הוא דחה את נסיעתו כדי להילחם, לערוך הקרב האחרון והמכריע ביום ג', אין לדעת איך ייפול דבר. יכול להיות שברגע האחרון תיהפך הקערה על פיה.

השר מ. שפירא: מהם חילוקי הדעות ביניהם?

השר מ. שרת: לא בפרטים. הוא חושב שהעניין מופרז, שלא מגיעים שילומים לישראל. בכל אופן, אם צריך לשלם, הרי רק איזה תשלום סמלי. בהנחה שגם שלב זה יעבור בשלום, אז תאריך החתימה הוא 9 בספטמבר, יום ג' הבא. המשלחת תבוא מייד הנה על מנת להביא הדבר לפנינו ולפני ועדת חוץ וביטחון. אני רואה הכרח בישיבת הממשלה שלא מן המניין ביום ה'. אחד או שניים מהמשלחת יבואו לפני [הישיבה ב]בון, אחד יישאר שם על המשמר עד לאחר ישיבת הממשלה בבון. דרושים לי שני ימים, יום לממשלה ויום לוועדה - מוטב שהממשלה תשב לפני ישיבת ועדת החוץ והביטחון. אני רוצה לכנס את ישיבת ועדת חוץ וביטחון ליום ו', ייתכן שביום א' יצטרכו [אנשי המשלחת] לצאת חזרה ואני מציע שישיבת הממשלה תהיה ביום ה'.

ראש הממשלה ד. בן-גוריון: אולי אפשר לעשות ישיבת ממשלה כשיגיע הטקסט, זאת אומרת ביום ג'.

השר מ. שרת: אומנם שני אנשים צריכים להגיע הלילה או מחר בבוקר. אם יגיעו, יכולה הישיבה להתקיים ביום ג', אבקש בכל זאת את חברי הממשלה לשמור לעת עתה חופשי גם את יום ה'.

 

מחליטים:

לקרוא לישיבת ממשלה מיוחדת ביום ג' או ה' השבוע, כשיגיעו חברי המשלחת מהאג.

 

העתקת קישור