יום ו', 28/10/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  יום ו', 28/10/1955

 

 

יום ו',  28/10/1955

 

קמתי בהרגשה יותר קלה משהייתה לי אתמול. אפשר השפיעה אווירת השיחה עם פיניי ואפשר נתרגעתי בהכרה כי אני ממלא את חובתי וממצה כל האפשרויות ואילו לתוצאות אינני קבלן.

שמעתי מעברים שונים כי שידורי מנמל-האוויר בז'נבה יצא מוצלח. המילול וההיגוי בצרפתית היו כשורה.

שוחחתי טלפונית עם צפורה והשמיעה הייתה מצוינת. רוחה היה טוב עליה. אמש הופיעה כמארחת לאנשי uja בסעודת פרידה ב"דוד המלך". הערב תהיה בחג העשור של "התנועה המאוחדת" בבית "הבימה" בת"א. אמרתי לה כי אני בדירה נפלאה וחבל שאיננה איתי. האמת היא כי לפני צאתי חשבנו אומנם רגע שמא תיסע איתי והחלטנו בשלילה - כדי לא לטשטש את אופי נסיעתי כמיבצע דחוף המכוון למאמץ של חירום.

ביליתי כל הבוקר בדירה הנאה והכתבתי במפורט את שיחתי עם פיניי. חבל שרק הוא מכל אנשי שיחי זכה לעת עתה בדיווח מלא בכתב.

הופיעו אבן וגדעון. לרוב כשהם באים יחד גדעון הוא המדרבן את אבא לפנות אלי וכן הרעיון שמציע במקרה כזה אבא הוא למעשה רעיון של גדעון המוגש לי בסמכותו העדיפה של אבא. ובכן הפעם באו לקנות לבי להצעה כי ניכנס במו"מ עם האמריקנים על ניסוח מהדורה מחודשת ומחוזקת של ההצהרה המשולשת. הנמקה - ברור כי השלושה דנים ממילא על צעד כזה ומוטב לנו להשתתף בניסוח כדי לשפר ולמנוע מוקשים; בדרך זו גם אשיג משהו - שאם לא כן הריני כאילו חוזר בידיים ריקות. לא הלך לבי אחרי יוזמה זו ובמהלך השיחה נתגבשה תגובתי השלילית: אם רצונם להוציא מהדורה חדשה - יעשו נא זאת על דעת עצמם מבלי שיוכלו לחייבנו. הן מטבע ברייתה זוהי הצהרה חד-צדדית ולא התקשרות הדדית - מוטב איפוא כי ישאו הם באחריות ייחודית ולא יטילוה עלינו. אם נוציא מפינו הגה חיובי מראש בעד הצהרה משולשת, הריהי הופכת טובה לישראל וממילא מתקפחת עמדתנו העקרונית בעד חוזה ביטחון הדדי. לא, אין כל טעם במהלך זה בשלב זה.

אבא ויתר מייד על הרעיון והייתה בזה הוכחה כי מלכתחילה "הורכב" לו ולא צמח מתוך עצמו. אמר: "אם כן, עלינו להתרכז בראש וראשונה בהשגת נשק מהאמריקנים." אמרתי: "בדיוק כך."

העיתונות האירופית והאמריקנית מלאה כל הימים האלה ידיעות על ענייני ישראל והמזה"ת בז'נבה וההעתקה שחלה במרכז הכובד מענייני אירופה, בכלל זה גרמניה, לבעיית הביטחון באזורנו, מורגשת מאוד. זולצברגר כותב ב"ניו-יורק טיימס" של יום ד' כי שרי החוץ לא נתכוונו לכתחילה לדון בענייני המזה"ת בוועידתם זו, "אבל עכשיו אין מנוס מנושא זה". זולצברגר מגלה כי משתוללת מחלוקת חריפה בין הנציגים המערביים בישראל לבין עמיתיהם בארצות ערב. אלה דורשים קו תקיף כלפי מצרים ואלה מחייבים דווקא עכשיו לחץ נמרץ על ישראל למען תיכנע לתנאי שלום קשים ותסכים לקורבנות. מתרמז כי תגבורת כוחו של נאצר עם קבלת הנשק הסובייטי עלולה להיות מנוצלת בידי המערב כקרניים לנגח את ישראל. לעומת זה הופיע במהדורת פריס של "הרלד טריביון" מיום אתמול מאמר של האמפריס המכוון להרגיענו במקצת. נאמר שם כי ביקורי בפריס ובז'נבה "לא היה לשווא", כי המערביים שוקלים ערובה לביטחון ישראל וכי אם תאושר עכשיו מחדש ההצהרה המשולשת, יהיה חודה מופנה כלפי מצרים. נראה כי פעלה בכתיבת המאמר הזה השראה אמריקנית רשמית שנתכוונה ליצור אצלנו מצב רוח כי לא הכל אבוד ולא כדאי לנו "להתפרע".

בארץ הלמנו אמש עזות ונמרצות במצרים. עוד לפני יומיים הגיעני מברק מוולטר כי אנו עומדים להגיב על בארותיים (ההתקפה על עמדת המשטרה באזור ניצנה) בו בלילה. אחר כך בא מברק כי המיבצע נדחה ליום. סבור הייתי כי התגובה תהיה במקום המעשה. והנה הבוקר הגיע מברק על התקפה שערכנו על עמדה מצרית בכונתילה, הרחק בדרום, בדרך מאילת לקוסיימה. אחה"צ טילפן דן אבני כי הידיעה נתפרסמה ברבים - יש כמה הרוגים מצרים ומספר רב של שבויים.

אבידר עמל כל היום להציל מפי הרוסים את מועד הפגישה וסוף סוף נעתרו להודיע כי היא תתקיים ביום ב' ועדיין נבצר מהם לקבוע או לגלות את השעה. קווה קיוויתי כי אראה את מולוטוב ביום א' ואוכל להגיע לארץ ליום ב' ואשתתף באותו יום בישיבה מוקדמת של הממשלה המיועדת ואנכח בכנסת ביום ג' בשעת הצגתה. זו הייתה תוכנית ב"ג בצאתי - הוא הקפיד מאוד על נוכחותי ומצדי ביקשתי להקפיד על שמירת הלוח שקבע. והנה המועדה שקיבלתי משבשת את התוכנית. הָנָחתי הייתה כי הראיון יתקיים בבוקר, שכן אחה"צ יושבת הוועידה, ולכן אוכל להמריא בערב ולהיות בלוד ביום ג' השכם. הברקתי לוולטר כי אם ברצון ב"ג לכנס הישיבה ביום ב' בלעדי - אדרבה. בכל זאת, העיקר הוא שנקבעה סוף סוף מועדה זו, אם גם לא סופית לגבי השעה. עיתונאים הציקו בלי הרף ומשאלותיהם השתמע ספק אם באמת יקום הדבר. גם האמריקנים הציקו. היה ברור כי אי קיום הפגישה תוריד קרננו בעיניהם. מהארץ הגיעו ידיעות על ציפייה עצבנית. "הארץ" כתב כי זהו שיא המיבצע.

פתאום נתקבל מברק כי שמאי יגיע מחר לז'נבה בשליחות מיוחדת ועליו לחזור ביום א' לארץ. הודאגתי מאוד. היה ברור לי כי בארץ עומדים לפני מיבצע חמור וב"ג החליט לשאול בדעתי. עשיתי חשבון כזה. כונתילה הייתה תגובה על הריגת השוטרים, אבל בזה לא נעקרה פרסת מצרים מה"מפורז". נראה כי המצרים התבצרו שם כהוגן ועקירתם תחייב התקפה רבתי העלולה להגלישנו לתוך מלחמה ממש.

בינתיים אין דן אבני נותן לי מנוח והוא משלח בי עיתונאים ושדרנים בלי הרף. היום הרביץ בי ראיון בשביל ביביס"י. טענתו היא כי משרד החוץ הבריטי הטיל איפול על ביקורי בעיתוני לונדון - על כל פנים הפרסום בהם חיוור בהרבה מבעיתונות היבשתית ולכן אם ביביס"י מתדפקת אין לדחותה בשום פנים. קיבלתי הדין.

אבן ורפאל הוזמנו אל ראסל. אתמול ראו ארוכות את ביירוד. ב-6 נתכנסה המשלחת כולה להתייעצות נרחבת: ארבעת השגרירים, גדעון ואליאס, גם סידור ואריאל.

השניים דיווחו על שיחתם עם ביירוד. היה מאוכזב ומר נפש אך לא גילה איבה כלפי ישראל, אף לא אהבה לנאצר. בעיניו הוא מתעמר ומתעתע, הולך וגדול בעיני עצמו ואין לחשב שיגיונותיו מראש. טינה כבדה בליבו של ביירוד על מחמ"ד - לא הניחו לו להציע לנאצר נשק בעוד מועד, אף לא לספקו בשיווק הכותנה ועתה נקצר הפרי. מסקנתו העיקרית של ביירוד היא כי אין פיתרון לבעיה כולה בלי הסדר בין מצרים וישראל ולא ייתכן הסדר זה בלי ויתור מצד ישראל בנגב. אלו ויתורים - סתם ולא פירש.

ראסל ביקש לשדל ולהרגיע. נקבל משהו נשק, אך לחוזה ביטחון נגיע בוודאי רק עם הסדר, על כל פנים לא מייד, ומכיוון ששעת חירום היא, הרי העצה היעוצה היא חידוש [ההצהרה] "המשולשת", ביתר תוקף ובהירות. יש לקבוע מסמרות הן חיובית, מה תהא ההתערבות [של מעצמות המערב במקרה של הפרת ריבונות מדינה ע"י אחרת במזה"ת], והן שלילית, באיזה מקרה לא תחול. לא תיתכן התחייבות להתערב עקב כל תקרית גבול אבל אפשר יהיה לקבוע כי ההתערבות תבוא בכל מקרה שאחד הצדדים יתפוס שטח על מנת להחזיק בו. "שמא תצטרף ארה"ב לנדבך הצפוני ובמקביל לזה תחתום על חוזה ביטחון עם ישראל?" "לא, אין זה בא בחשבון, כי פירוש הדבר התייאשות מנאצר וטרם הגיעה השעה לכך - עוד יש לנסות ולהמתין." "מה בדבר מאמרו של סלזברגר ב'ני"ט'? "לא, אין דעתו מוסמכת" - ולעומת זה מאמרו של האמפריס הוא דברי אלוהים חיים.

תמונה מעורפלת ומדאיגה. נניח הוציאו מהדורה חדשה, מוגהת ומתוקנת, של "המשולשת" - כלום בנסיבות הנתונות לא תהיה מופנה בעיקר נגדנו - זאת אומרת מכוונות למנוע מלחמת מנע? ובמידה שיהא בה חיוב כלשהו, כלום לא יהיה מכוון אך ורק לסבר אוזן יהדות ארה"ב? ושמא באמת ינסו לסחוט מאיתנו ויתורים תחת לחץ נאצר?

קבענו את הקווים לשיחתי השנייה עם דאלס. מחר ייקבע בוודאי מועדה, ואילו השיחה השנייה עם מקמילן תבוא, כפי שנדברנו, לאחר השיחה עם מולוטוב.

לארוחת ערב אצל מני (עמנואל) לוריא, אחיהם של ארתור ונורמן, איש מדע העובד מטעם או"ם בז'נבה. חלק ניכר של הערב הוצא על ידי מני ואולגה להוכיח מדוע אינם יכולים למצוא זמן לביקור בארץ.

בשובי לדירה מצאתי מברקים מהארץ על התחפרות מצרית נוספת באזור ניצנה.

 

העתקת קישור