יום ה', 29/9/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  יום ה', 29/9/1955

 

 

יום ה',  29/9/1955

 

בעיתונות כותרות ענקיות על טיסה מבוהלת של אלן לקהיר על מנת למנוע את ביצוע ההתקשרות על רכישת נשק מהגוש הסובייטי. השאלה היא אם מגמתו תהיה לפייס את מצרים על ידי מכירת נשק אמריקני או לאיים עליה במניעת המענק, בהצפת שוק הכותנה בתוצרת אמריקנית וכיו"ב?

במשרד החוץ התייעצתי עם חברים לקראת שיחתי עם הממונה הסובייטי [ניקוליי] קלימוב ואחר כך קיבלתיו לשיחה וערכתי לו חפיפת ראש על ההתקשרות עם נאצר.

יצאתי לתל-אביב. ברח' הירקון שוחחתי ארוכות עם כסה על המצב הפנימי במפלגה. מצאתיו מלא מחשבות מעניינות על שינויים ארגוניים במפלגה, הגברת פעולת הכשרת סגלי עובדים למפלגה על ידי "בית ברל", יצירת חוג לעיון במגמות מדיניותה של המפלגה בענייני חברה ומשק ועוד. עיקרי השינויים הארגוניים - ועידה שנתית, צמצום המרכז והוועדה המדינית, יצירת מוסד חדש והוא יושב-ראש המפלגה. בכל התוכניות האלו אני מובא בחשבון לפעילות מרכזית - בכלל זה לתפקיד יו"ר המפלגה. אמרתי כי אין הרעיון האחרון נראה לי. אין זה פשוט כי דווקא שר חוץ של המדינה יזדהה פומבית עם מפלגה אחת עד כדי היות יושב-ראש לה. יתר על כן, יש לחשוש לסיבוכים קשים אם ב"ג יהיה רה"מ ואני יו"ר המפלגה. דבר אחר אם הוא עצמו יציע לי תפקיד זה.

אכלתי עם חיים. הכתיבו לי טלפונית נוסח הודעה על שיחתי עם קלימוב וכתבתיו מחדש. ישבתי ראש בוועדת היובל של "הרצליה" ושמעתי הרבה דברים תפלים. חזרתי לרח' הירקון וכעבור דקות מספר הגיעה צפורה מירושלים. הלכנו לראות את המחזה של לאה גולדברג "בעלת הארמון" יחד עם עדה, יהודה, הלה והרי. המחזה מקורי, מעניין ומרתק - אף על פי שכולו מלל, לכל הדעות יתר על המידה. משחקים בסה"כ ארבעה - שני גברים ושתי נשים. [זלמן] לביוש וחנה מרון נפלאים, יוסי ידין ושושנה ברנע חלשים.

אחרי ההצגה הבאנו את כל בני המשפחה לרח' הירקון וערכנו מישתה תה של חצות לכבוד יום הולדתה של עדה.

 

העתקת קישור