יום א', 7/8/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  יום א', 7/8/1955

 

 

יום א',  7/8/1955

 

הארשום או לא ארשום משהו על מצב רוחי בימים אלה? אין לי כל חשק להגות נכאים באוזני עצמי או באוזני מישהו שיקרא פעם שורות אלה אך הן אחטיא את תעודת היומן אם אסתפק בציון האירועים בלבד ולא אנסה לשקף, ולו במידת-מה, את המתחולל בתוך תוכי.

חידשתי פעם את המילה סיכָּלון למושג frustration ודומני כי היא המבטאה יותר מכל מילה שגורה את הלך נפשי כיום. אני עושה מאמץ ומודה במפורש כי איני רואה עצמי כראש ממשלה שנכשל בתפקידו והגיעה שעתו לפַנות מקומו לחברו הטוב ממנו. ואני בטוח - וסימנים רבים מעידים - כי לא זוהי ההרגשה השוררת ביחס אלי ברחבי הציבור. זכות זו שנטל לעצמו ב"ג להטיל את ראשותו על הכלל אך ורק משום שצלחה עליו הרוח לחזור לשלטון מקוממת אותי עד עמקי הנפש, ולא רק כנוגע בדבר, אלא כאיש ציבור, כשם שקוממה רבים במפלגה ומחוצה לה. ואילו באו החילופים תוך זמן קצר וידעתי את אשר לפני - הייתה זו חצי צרה. אך החזות המעורפלת, בהיעדר כל ביטחון אם בכלל יצליח ב"ג להרכיב ממשלה ואיזו ממשלה ירכיב ומתי יגיע לכך - מדכדכת ומעצבנת ומַשרה ממש מרה שחורה. אוסיף לזה את הסיכוי הבטוח של התנגשות חזיתית ביני לבין ב"ג בשאלות מדיניות הביטחון, התלוי על ראשי כחרב המתהפכת, וזה על רקע מצבה הירוד והמעורער בפנים של המפלגה - וקדרה התמונה עוד יותר. בינתיים מוטל עלי לשאת לזמן בלתי מוגבל בראשות הממשלה ללא סמכות מוסרית של ממש וללא כל יכולת של תיכנון והתוויית קווים לעתיד - ואני עושה זאת כאילו כפאני שד, ללא כל חדוות עבודה, תוך הרגשת מחנק הולך וגובר. האומנם מגיע לי כל זה? אני יודע כי אין לי ברירה אלא להתאפק - למען כבודי ושלום העניין - להתאפק ולהתאזר סבלנות, מקצוע שאני מומחה בו. אבל עמידה זו בניסיון נעשית יותר ויותר קשה.

לאחר דין ודברים רב עם משה שפירא מזה וב"צ דינור מזה החלטתי לא לנסוע היום לחנוכת האוניברסיטה "בר-אילן" - מוסד חדש של "המזרחי" האמריקני, הדוגל בתוכנית יומרנית ביותר ויוצא להתחרות באוניברסיטה העברית. דינור שוטם את היוזמה הזאת, החורגת מכל מסגרת נאותה של משק החינוך הגבוה בארץ, וחנוכת המוסד נערכת ללא כל הסדר בינו לבין משרד החינוך. במצב זה הופעתי בטקס עלולה להתפרש כמתן גושפנקה ממלכתית למפעל מפוקפק אשר המשרד הנוגע בדבר סירב לסמוך ידו עליו. הכתבתי איפוא מכתב ברכה ודינור אישר טיוטתו.

לפני ישיבת הממשלה הופיעו אצלי גדעון רפאל ומשה יובל ובידיהם שתי ידיעות משונות, מתאריכים וממקורות שונים, על מזימה הנרקמת בירדן ובמצרים לערוך בימים אלה התקפות על יישובים בפרוזדור ירושלים ובנגב, תוך תיאום בין-ארצי. על פני השטח אין כל סימן לכוונות כאלו. אדרבה, הרוח השוררת בשיחות תקוע-נוסייבה מעידה על מגמה ברורה מצד הירדנים לשמור על השקט ולא להסתבך. אף על פי כן אין לדעת מה מתרקם במסתרים ויש לעמוד על המשמר, גם כדאי להזהיר את הבריטים והאמריקנים.

ישיבת הממשלה עסקה בדברים של מה-בכך. זיאמה ארן התריס נגד הופעת אונייה גרמנית בנמל חיפה על דגלה. אישרתי זאת לפני ימים אחדים, לאחר שתקופה מסוימת הופיעו אוניות גרמניות בנמלי הארץ ללא דגל. ב"ג הגיב בחריפות - מדוע לא תניף אונייה גרמנית את דגלה? אמרתי לזיאמה כי הממשלה העתידה תצטרך לדון בעניינים יותר חשובים הנוגעים לבעיית יחסינו עם גרמניה משאלה זו של הנפת דגל מעל תורן האונייה.

החלטנו להתכנס השבוע שנית לדיון בדוח גורי שיוגש מחרתיים. זאב שרף רותח על ההמלצות. כדי להימנע מהעלאת שכר, העלולה לגרות רבים אחרים לדרוש הוספות, מציעים חברינו בוועדת גורי לספק את תביעת העובדים המינהליים והאקדמאים על ידי מתן תוספת יוקר על כל סכום המשכורת ושחרור התוספת המוגדלת כולה ממס הכנסה. זאב טוען כי הדבר יעלה לאוצר ב-8 מיליון ל"י מס הכנסה. אותה המלצה של גורי וחבריו לא תוגש בשם הוועדה כולה. יהיו שני דוחות, שתי מערכות ההמלצות יהיו קשות לעיכול, ויש כל הסיכוי כי הממשלה תהיה אנוסה לשבת על המדוכה ולברר את כל הסוגיה מחדש. בינתיים הכריזו הרופאים אנשי החמודות על החלטתם להחמיר את צמצום העבודה החל מיום ג'.

בבית ארוחת צהריים של פרידה מהציר הבלגי דיבואה ורעייתו, המועברים לנורבגיה. נכחו גם השגריר הבריטי ואשתו היווניה, הציר האוסטרלי החדש, הממונה השבדי, ומאנ"ש - סימון, גלבוע ואילסר ונשותיהם ודבורה קפלן. הבלגים מתאבלים מר על עקירתם - מאוד שפרה עליהם ישיבתם זה חמש שנים במלון "השרון" ובכלל התחבבו עליהם מאוד החיים בארץ. בנם הקטן מזיל דמעה ומכריז כי לא ישכח את ישראל לעולם.

מסרתי לניקולס את הידיעות על מזימות ירדן - "במחיר הקרן". אמרתי כי אם אמת הדבר הרי פירושו ברור: הערבים בטוחים כי על כל פגיעה מצדם תבוא תגובה חריפה ביותר מצדנו אשר תרשיע אותנו בעיני המעצמות ואו"ם ונמצאו הם זוכים. ניקולס הבטיח להודיע לעמיתו ברבת-עמון למען יברר עם מפקדת ה"ליגיון". עוד דיברתי עם ניקולס בדבר החרם המתארגן כאילו מצד הסגל נגד גרנדוס. ניקולס טען כי אין ארגון של חרם, אבל הן גרנדוס והן משרד החוץ עשו פומבי רב ומיותר לעניין השתקעות ציר גואטמלה בירושלים וממילא עורר הדבר תגובה שלילית. אין זו כל האמת, אבל אמת יש בזה.

כל אחה"צ עסקתי בהכנת הרצאתי בישיבת הפתיחה של "הקונגרס העברי העולמי" על הפצת השפה העברית בגולה. בחופזי פציתי פי למארגני הכינוס לפני כמה חודשים והתנדבתי להרצות על נושא זה שאני הוגה בו זה שנים. עתה בא יום הפקודה. לקיתי בימים אלה בנחשול חדש של עייפות, אשר הימים המעטים של נופש מחובל ב"אכדיה" לא הפיגוה אלא העלו אותה על פני השטח, ועתה כל מאמץ נוסף קשה עלי שבעתיים. אף על פי כן סחטתי מראשי כמה רעיונות שנדמה לי כי יש בהם עניין וכיסיתי כמה גיליונות ברשימות של ראשי פרקים.

תקוע ורפאל באו להתייעצות לקראת הפגישה עם גוהר מחר. תקוע בא כולו מצולהב לאחר שעשה רובו של יום בניצנה (עוג'ה), שם מתנהל מיבצע מוצלח של סימון קו ש"ן ההופך למעשה לגבול קבע בין ישראל ומצרים בחצי האי סיני. אשר לפגישה בק"מ 95 טיכסנו עצה במפורט כיצד לתמרן את מהלך הישיבה לבל נצא אנו כסרבנים ומחבלים בהסכם, אלא להיפך, למען נוכל לתלות את קולר הכשלת השיחות בצווארה של מצרים.

עופר כרמי החמוד ואשתו הצעירה באו להיפרד ערב צאתם לאנגליה.

ב-8.30 נסעתי עם צפורה לוועידה העברית העולמית. האולם היה מלא. הפתיחה נועדה ל-8.30, אך נאלצנו לחכות חצי שעה להופעת הנשיא. מדוע מוכרח היה הנשיא לאחר ומדוע הוכרחתי אני להקדים - לא התברר. להרצאתי קדמה שורה של ברכות. השורה נתארכה למעלה מכל שיעור וכן נתארכו הברכות, עד שהפכו כולן לנאומים והרצאות. ואלה היו המברכים: נאום פתיחה של שז"ר, אשר שימש יושב ראש - חוצב להבות, אך לא מתיז ניצוצות, כולו הכרזות, ללא תוכן רעיוני; נאום ברכה של הנשיא - כולו דברי שלום ואמת, מרושל כרגיל, מכיל הרבה מים שאפשר היה לסחוט אותם לברכה לנאום ולקהל; ברכה של יושב ראש הכנסת - נאום ציוני טיפוסי של שפרינצק, ללא כל ניסיון לשכנע את הקהל בהכרחיותו; ברכה של הרש"ל יצחק נסים - נאום לא רע לגמרי בתוכנו ובשפתו, בייחוד בשים לב למוצאו ולמעמדו של הנואם - אבל שוב, ללא כל הסבר מתקבל על הדעת מדוע בכלל מוכרחה ועידה עברית עולמית להיזקק לרב ראשי כמברך; נאום ברכה, שהפך הרצאה תוכניתית, של דובקין בשם הסוכנות - וזה לאחר פתיחת שז"ר, אף הוא בשם הסוכנות - אכן דברים של תוכן ובחלקם של טעם; נאום ברכה של פרופ' נחום סלושץ בשם "הברית העברית" - הופעה כאובה של ישיש סכוף ושפוף, קולו סדוק וכל גופו מרעיד; נאום ארוך ומשעמם של [ש'] בורובסקי בשם ההסת' העברית בארה"ב; נאום עוד יותר ארוך ועוד יותר משעמם של [פרופ' ש"ג] מירסקי מארה"ב, שחזר והספיד בלשון מתגנדרת את [מנחם] ריבולוב ואת מזכירת ההסת' העברית באמריקה אשר נספתה במטוס "אל על" בבולגריה, וזה לאחר שבורובסקי כבר הספיד את שניהם והקהל קם פעמיים על רגליו, לקול נקישתן הרמה של התושבות המתקפלות; נאום ריק מכל רעיון חדש וכולו העלאת גרה של קודמיו מפיו של [אריה] טרטקובר בשם "הקונגרס היהודי העולמי" - מוסד אשר מיפעלותיו למען הפצת השפה העברית הן מן המפורסמות וזכותו להופיע בקונגרס העברי מובהקת ונעלה מכל ערעור; אחרון אחרון ועשירי במניין - נאום ברכה של בכור שיטרית בשם ה"פדרציה" של היהדות הספרדית, לבל יחסר חלילה המזג ולא ייאמר כי הקונגרס העברי פתח ישיבותיו תוך קיפוח משווע של אחינו יהודי המזרח.

השעה התקרבה בינתיים, בצעדים איטיים אך רצופים ובטוחים, ל-10.45. האולם היה חם ומחניק. נפנוף הממחטות וחוברות סדר היום נמשך בקהל בלי הרף. אנשים נבוני דבר החלו קמים ופורשים מהשעה עשר ואילך. ישבתי כל הזמן ורתחתי על שיא הבטלנות בארגון הערב ועל ההתעללות הפומבית במַרצה ועל חוסר המצפון שבהוצאת זמן הוועידה לריק על טחינת קמח ודישת קש - שעה שכאן יושב ראש ממשלת ישראל, שהוזמן להרצות על נושא מרכזי בסדר יומה של הוועידה, וטרח והכין הרצאה, ויש עמו להשמיע רעיונות, אפשר חדשים, אפשר מקוריים, על כל פנים אפשר מעניינים, מעוררים מחשבה ומדרבנים אף מנחים לפעולה. אמרתי לזלמן [שז"ר] עוד בשעה שהשמיע טרטקובר אמיתות נצח על העם היהודי והשפה העברית - כי הרצאתי נרצחה נפש ולא אשאנה באוזני קהל רצוץ מחום ומעייפות בשעה כה מאוחרת. לא האמין לי, וככלות שיטרית את דבריו הכריז כי עכשיו ארצה על אותו נושא. קמתי ובירכתי את הקונגרס בשם הממשלה ואמרתי מה שאמרתי תוך שלוש דקות - ההופעה הקצרה ביותר של הערב. אחר כך לא שלטתי ברוחי וכשישבתי - הרימותי את צרור הגיליונות שבידי מול צפורה שישבה בשורה השנייה וקרעתיו לעיניה לשניים. טוב שרק היא הבינה מה עשיתי. נסענו מייד הביתה והייתי זועם וזועף והשתוללתי במטבח ללא כל אפשרות מוצדקת לשפוך חרוני על צפורה שהגישה לי תה לשכך חמתי, אף לא על אילנה שצחקה לשמע הסיפור אגב שטיפת הכלים.

 

העתקת קישור