יום א', 24/7/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  יום א', 24/7/1955

 

 

יום א',  24/7/1955

 

קמתי רצוץ מעבר לכל גבול אך ללא מנוס מכורח החזקת מעמד עוד יומיים. מנוי וגמור עמנו כי ביום ג' בבוקר, מייד לאחר ההצבעה [בבחירות לכנסת] בשעה מוקדמת, נצא ל[מלון] "אכדיה" על מנת לשוב לירושלים במוצ"ש.

ברור כי הגוף והמוח יעמדו בניסיון עד הסוף, אך מצב הגרון באמת מעורר דאגה. מעולם לא לקיתי בצרידות כזו ודיבור פשוט עולה לי בייסורים.

בבואי למשרד רה"מ מצאתי את תקוע כשדאגה על פניו. חשבתי כי אירע איזה תקר בשיחות עם המצרים, ולא היא. שוב אירעו תקריות - לאחר הפוגה ממושכת - ובבת אחת הן בדרום והן בצפון. רק תמול, באסיפת הבבלים ברמת-גן, ציינתי כי זה שבועות שורר שקט בגבולות והוספתי כי אין לדעת מה עלול לקרות בכל לילה ואפילו הלילה. והנה קרה שוב מה שקרה פעמיים-שלוש, כי אני מציין בפומבי את השקט שהשתרר לכאורה, וכאילו בתגובה ישירה על "התגרות" זו מתארע משהו בו בלילה. הפעם היה המושב ביש-הגד פטיש שוב מטרה להתקפה. נזרקו רימונים לתוך בית ושניים נפצעו קשה. ואילו ב"מפורז" הסורי נתקל סיור של מה"ג [משמר הגבול] באש חזקה של סורים מעל גבעה שהינה אדמת-טרשים של קה"ק. חילופי יריות נמשכו שעות, הסורים נסוגו וחזרו והגבעה נשארה בידיהם. תקוע דרש מברנס פנייה אל המצרים למען יביעו צערם על תקרית פטיש. הוא חושש כי הצבא יציע תגובה ואז יתפורר הבניין שהקימונו ברוב עמל על ידי שיחות עזה. לכן הצעתו היא כי אנו ניזום התייעצות עם הצבא ונציע מצדנו פעולה נמרצת ב"מפורז" הסורי, ששם ממילא נצא חייבים כלפי או"ם בסיור מה"ג ובכניסת צה"ל ל"מפורז" כדי לחלצו מהאש, בניגוד לאיסורי ש"ן לגבי "המפורז".

לנקיטת יוזמה מצדי לגבי התייעצות עם אנשי הביטחון לא נשאר סיפק, יען ב"ג נכנס לחדרי לפני ישיבת הממשלה והודיע כי הזמין את הרמטכ"ל לטיכוס עצה מייד לאחר הישיבה. הייתה לנו שיחה חטופה על התוצאות המשוערות של הבחירות ובעיית הקואליציה שלאחריהן. ב"ג הפליט סברה כי הממשלה הקיימת עתידה להאריך ימים גם לאחר הבחירות. ה"פרוגרסיבים" מכריזים כי קרוב לוודאי לא ישתתפו בקואליציה (כוונתם - בקואליציה שבראשה ב"ג, אך כנראה הולך וגדל תיאבונם להצגת תנאים מרחיקים לכת לגבי כל קואליציה שהיא). מהסיעות האחרות הבאות בחשבון הרי גם "הכלליים" וגם אחה"ע מנהלים תעמולת שיסוי כה פרועה נגד המפלגה שקשה להעלות על הדעת ישיבתנו איתם אל שולחן אחד.

אמרתי כי אינני מוכן להישאר רה"מ לאחר הבחירות בלי אישור הכנסת לזמן בלתי מוגבל.

זאב [שרף] נכנס לספר על שיחתו עם ב"ג, לרגל השליחות שהטלתי עליו לבטל נסיעת ב"ג לחו"ל. ב"ג רואה עצמו בהחלט כמועמד לראשות - ז"א להיות מוזמן על ידי הנשיא להרכיב ממשלה - אך אם יתברר לו כי העניין אינו מסתדר וכי נגזר על המדינה משבר ממושך, אזי ימשוך ידיו מהעסק, גם יתפטר מלהיות שר ביטחון בממשלה הקיימת ויפרוש לחלוטין. זאב מוסיף דעתו, כי גם אם יעלה בידי ב"ג להרכיב ממשלה, לא יחזיק מעמד בראשותה ימים רבים - סופו להתעייף ולבעוט במשימה.

אמרתי לזאב כיצד אני מסביר את שידורו של ב"ג לבוחרים - לא רק כהכרזה על החלטתו לחזור לראשות אלא גם כהכנת מוצא לעצמו להסתלק [ר' "דבר", 24.7, "לשם מה אני מוכן לחזור אחרי הבחירות להגה המדינה"].

בכניסתי לחדר הישיבות תפסני זיאמה ארן והטיח בפני תרעומת קשה: במצע המפלגה לבחירות, שהוא מעין כל-בו וקשה למצוא נושא שלא יוחד הדיבור עליו, אין זכר לעניין מינהל ההסברה, כאילו לא היה קיים כלל, או כאילו מתביישת המפלגה בפעולותיו. הודיתי כי הדין עמו - פשוט נשתכח הדבר בלבי ואין אדם נתפס על שיכחה כנה. גם נקראה הטיוטה הראשונה של ב"ג באוזני המרכז כולו ורבו הערות והצעות מילואים אך איש לא הזכיר עניין הסברה. זיאמה נעדר מאותה ישיבה בשל נאום בחירות והעובדה כי לא עלה על דעת איש לתבוע עלבון ההסברה לא הייתה בה אלא תוספת מרירות בשבילו. היטב חרה לו הדבר.

זיאמה נשלח לחדרה כתחליף לי - לאחר שהתנגשו חדרה ועכו על ליל שבת שלי והמפלגה פסקה לטובת עכו. סיפר לי כי החברים בחדרה דיברו עלי נלהבות. בימים אלה רבו המספרים בשבחי ברחבי הארץ, אך אין זה משנה דבר.

 

[להלן ר"פ שהוכנו ליום זה אך לא עובדו:]

 

הרציצות מעבר לכל גבול, הצרידות ממארת.

למשרד ראש הממשלה: ג'ו: פטיש ומפורז. תגובת נחמיה: משמע מוטב שניזום כלפי סוריה.

עם ב"ג על סיכויי קואליציה, ז.ש על שיחתו עם ב"ג: אם לא ילך – ילך, אור חדש על הודעת בקו"יalili .

בישיבת הממשלה (זיאמה על הסברה, זיאמה על חברה במצע, מתי נתפטר), העברת התיירות [למשרה"מ], רכבת סדום-אילת, התייעצות עם ב"ג, רמטכ"ל, יוסף תקוע - שוב כיבוש עזה, התקפת משטרה, יריות בשדות; ויכוח מרפרף; ב"ג עצמו - בחירות, נחכה לברנס (נאחז בבחירות!); סוריה - לא כל כך פשוט, הסביר משה דיין. ב"ג: העיקר ה-4 [השבויים]; [הדיון נסתיים] בלא כלום.

עם אהרון נתן על הנאום (בישיבה - תרגום אנגלי), שכבתי 10 דקות, 2.15 - יצאנו, עפולה - צבאו על הקפה. זיאמה [דיבון] על מק"י, נצרת, מעמד אגדי, גב' [הלן] ריד [בעלת העיתון "נ"י הרלד טריביון", נכחה], ניצחון כביר, ישיר לת"א, ליד אליהו - המקבילה [למעמד נצרת?] איננה, קודם חשבתי [שאדבר] 20 דקה, [הדוברים שלפני השמיעו] הצהרות בלבד, תוך נאומי אחרים התחלתי לרשום [ר"פ לנאום], יצא נאום שעה, ה"ענק" הקשיב - ילדים, נוער, קשישים, זרעתי עמוק, הביתה.

"דבר" - מרשל ומענק [בנאום בחירות בפ"ת, המובא, ב"דבר" 26.7, הסביר מ"ש את פרשת שיחתו עם שה"ח האמריקני מרשל ערב הקמת המדינה, המלצתו לדחות את הכרזתה וסירוב מ"ש לה, וכן את סוגיית המענק האמריקני לישראל, שמפ' השמאל ראוהו כ"משעבד"], הכתבתי, אסיפתנו המוצלחת, שכבתי באחת.

 

העתקת קישור