7-9/7/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  7-9/7/1955

 

 

7-9/7/1955

 

[בימים 7-9 בחודש לא כתב מ"ש יומן; להלן ראשי הפרקים שהכין:]

 

יום ה',  7.7.1955

בקרייה 9-11 ישיבה על שכר (גורי).

11 - קרוב ל-2 - מושבים, עמוס [מנור] עם הקווקר, ברקת לאינטרנציונל.

אחה"צ - זילברבלאסט, בקי זיו, ישראל זיו, אנקוריון - תקוע על עזה.

פרסום "דבר" על בילוש [ר' "דבר", 8.7, עמ' א': "עלילת הצה"כ על בילוש כלכלי - בדויה ומופרכת"].

בערב ארוחת ערב עם חיים.

אהוד: הוקעתו ומה יעשה.

ישיבת מטה והתפרצות ב"ג על מדיניות חוץ ושתי ההצעות שדחיתי, ד"ה [דוד הכהן] ניסה להשתיקו.

בשיחה עם ה'[לל] דן על אילת [אמר ב"ג?]: מלחמה קצרה.

אהוד בטוח כי אי-אפשר לעשות ממשלה אלא זו הקיימת [אמר לי:] אתה יכול להיות מנהיג העם, אהוב ומכובד וכו', אל תוותר.

 

יום ו',  8.7.1955

"הבוקר" לא פירסם, סילברסטון, אבן זוהר, עולי רומניה, כסה - סיפורו על ב"ג - היעמוד בראש? הסופרים.

ארוחת צהריים עם חיים, הכנת הרצאה [לאסיפת הבחירות באולם בית העם ברחובות], ארוחת ערב עם צפורה, רחובות, מסיבה.

לירושלים ב-1, למיטה ב-2.

 

שבת, 9.7.1955

ישנתי עד 10, ערכתי [לעיתונות] הודעתי [בנאום ברחובות] על [פריצת ההסגר המצרי על מפרץ] אילת, ערכתי נאומי ברחובות, הקונצרט.

חנה זמר על [אסיפת הבחירות של] ב"ג בבאר שבע [ר' "דבר", 10.7, כותרת: "דב"ג: אם תוטל עלי ראשות הממשלה" ולהלן "ישנה 'סכנה' שיוטל עלי תפקיד זה בעוד 3 שבועות..."].

עם צפורה: האוותר [לב"ג] או יוצבע [במפלגה] בינינו?

 

העתקת קישור