21-30/6/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  21-30/6/1955

 

 

21-30/6/1955

 

[בסוף הפרק הקודם (151) חלה הפסקה בכתיבת היומן; להלן רה"פ שהכין מ"ש ולא פירט:]

 

יום ג',  21.6.1955

לוויית אלישיב (כובעים, טהרה).

"מדינית"!?

"מעריב": "אני אעשה שלום" [הכותרת הראשית היום בעיתון זה: "ב"ג: אני מוכן בחמש דקות להגיע לשלום עם נאצר" (בשיחה עם רנדולף הרסט)].

איסר על השמצת "הכלליים", [עניין] יהודה ארזי – חוקרים, סימה (וסט).

כל היום [עיסוק בשביתת] הרופאים – לכנסת.

"מדינית" בירושלים: תוצאותיה, חיברתי הודעה.

 

יום ד', 22.6.1955

לי-ם, עם הנש"ם במשרה"מ.

בכנסת, פתק מיעל [ורד] על [פסק הדין במשפט מלכיאל גרינוולד - ד"ר ישראל] קסטנר [הנתבע מ"ג זוכה מ-3 האשמות ועל הרביעית - הוצאת דיבה - נקנס בלירה אחת] - מהלומה חדשה.

[פסק הדין במשפט] קסטנר - סיוט - זוועה, מה לקח על עצמו השופט [בנימין הלוי]! מחנק למפלגה, בפרוע פרעות, עם [פנחס] רוזן על עירעור [קסטנר].

ארוחת צהרים, [התייעצות עם חיים] ברלס, טדי ויעקב.

לת"א, ישיבותיים במפלגה - [יהודה] ארזי, אהוד אצלו - שאני אכתוב.

ראיון חדש ב"חרות", הצעת לבון - התנגדתי, גילוי דעת המפלגה.

 

יום ה',  23.6.1955

עירעור [קסטנר].

מברק על ג'ונסטון - לעמוד על חילחול נטופה.

לרחובות - אטום, חזרה לת"א, בערב תיאטרון, לירושלים.

הצטברות: [שביתת] רופאים, יתר פקידים, פרופסורים, ארזי, קסטנר, "נחלאות" [פרשת השתתפות בכירים בסוכנות בתוכנית חקלאית ללא התיישבות], איך להרים?

 

יום ו',  24.6.1955

הנשיא, איזקסון, משה"ח תקוע, טלפון לת"א - ישיבה על שביתות פרופסורים? נסיעה לרוסיה - מכון וייצמן, קראתי נאום אבן - הברקתי, [תידרכתי את משה] קרן - הרצל [ברגר].

הרי על אסיפת [הבחירות של] אהוד, אהוד בלילה - משפט קסטנר – עצותיו.

אצל [צבי ורחל] שוורץ.

 

שבת,  25.6.1955

כל היום עבודה עד טמטום, [שמואל] ייבין, טדי על [שביתת] פרופסורים, כמעט תקווה, בקר - שוב מפולת; שאילתות.

 

יום א',  26.6.1955

עם רוזן על משפט ק'[סטנר] ועל עצת ארן.

אחה"צ התייעצות על גרמניה מזרחית.

במשרד רה"מ עם ב"ג ורמטכ"ל, דוגמטיות, superst. [אמונות תפלות].

אהוד על קסטנר (הרכבת).

בערב בבית, דאגתי לצפורה, "ויצא יצחק לשוח בשדה והנה גמלים" - [מ"ש יצא החוצה להמתין לצ"ש ובהגיעה הסתבר שהביאה את חיים ואת אם צפורה].

 

יום ב',  27.6.1955

השביתה מתקיימת - המינהליים, פיתוח.

משרה"מ - הרב נורמן שליט, המועצה הכלכלית, שאילתות.

במשרד החוץ - מ' [משה] ששון, שאילתות, הצעת אי-אמון, רוזן בטלפון, רוזן בבית - מי יענה / ב"ג מתפרץ?

הסנאטור [אוורט דירקסון, רפוב', אילינוי] - נחמד וחביב ומרבה להג.

כסה, הנהלת הסיעה: ויכוח? טלפון לאולשן, ארולסן - עד 2 (עם סידור).

 

יום ג',  28.6.1955

אולשן בבית, שאילתות, דוד הכהן, ועדת חוץ וביטחון - ארולסן / בורמה.

אחה"צ חיברתי נאום, שעה שאילתות, [הצעת] אי-אמון [לממשלה מטעם "חרות", בשל התנהגות הממשלה בפרשת קסטנר], התראה ל"כלליים" [לא להימנע בהצבעה בכנסת על האי-אמון], פתאום בתוך משבר ["הכלליים" נמנעו בהצבעה הנ"ל ומ"ש הודיע על התפטרות הממשלה].

מסיבה אצל הנשיא, עם שפירא ורוזן, ישיבת הסיעה, ישיבת הממשלה, טלפונים - "ג'רוסלם פוסט" JTA [סוכנות טלגרפית יהודית] "דבר", גילרוי.

טדי ויעקב עד 1.30, חיבור מברק לנציגויות, פתק יזהר [הררי].

 

יום ד',  29.6.1955

בבוקר לנשיא, "הכלליים" מבקשים לדחות [המשבר הממשלתי] - על מדוכה! (עד 10), ב"ג על לבטי הפרוג' - עד חצות [משה], שפירא ליוסף: "ילכו".

ישיבת הממשלה: ויכוח שעתיים. ב"ג [דיבר] על [פגישת נציגי ישראל ומצרים בק"מ ה-95 בכביש עזה] הבוקר ויצא, עשיתי חשבון צדק עם "הכלליים".

ב-12 אצל הנשיא - התייעצויות - דירבון הקצב.

ב-12.30 מסיבת עיתונאים דחוסה, עם יעקב מברק לוושינגטון.

ארוחת צהריים עם הרי - מייק ארנון עם הסטנוגרמה.

ב-4 ישיבה על פרשת קסטנר.

תיקים [בעיית זיאמה, בממשלה החדשה] זיאמה ל[משרד ה]פנים (ש"ב [מדווח] כאילו הדתיים יסרבו).

5.30 פרוג' - תנאי שדחיתי.

בבית עם הילדים.

6.15 אצל הנשיא.

6.50 עם הדתיים: 1) אשכול - נפתלי, 2) שני תיקים נוספים להם? שלחתי שמאי לכנסת - מסכימים ל-1-2.

הביתה אחרי 7 - תשובות מפרוג' ומ"מזרחי", פרדר מבקש דחייה למחר - פנחס [רוזן] הצילני.

חיבור הנאום [להצגת הממשלה החדשה בלי הצ"כ] הופרע ע"י טלפונים בלי סוף, תהפוכות תיקים.

לכנסת ב-9 [מ"ש הודיע אז על הממשלה החדשה שהקים ("קואליציה קטנה") - מ"ש - ראש הממשלה ושר החוץ; ז' ארן - תחבורה; ל' אשכול - אוצר; י' בורג - דואר; דב"ג - ביטחון; ב"צ דינור - חינוך ותרבות; ד' יוסף - פיתוח, בריאות; ג' מאיר - עבודה; פ' נפתלי - חקלאות, מסו"ת; פ' רוזן - משפטים; ב' שיטרית - משטרה; מ' שפירא - פנים, סעד, דתות] הודָעָתי [בכנסת], זיאמה התפעל - "מתי כתבת?"

הוויכוח - ספיר - בגין - לבון - סרלין [ר' דה"כ, כרך 18, ע' 2146-7].

עם צפורה שמענו [דיווח] רדיו באוטו [בדרך] חזרה [מהכנסת], סרלין, תשובתי: ידיעות ש"ב איך לא פיללו והוטעו ע"י רוקח הפרימיטיבי עד לרחמים, בגין - "שואה", "כלליים" - "ממלכתיות", על זיאמה ורוזן.

הצבעה [על הממשלה] 66 [בעד] - 32 [נגד] - 3 [נמנעים], הַשְבָּעָה, ברכות זיאמה: "נהדר, יצאת יפה באופן יוצא מהכלל"; חברים עזרו, חזרתי הרוג ומפויס.

 

יום ה',  30.6.1955

דוח מתקוע על אתמול - המשך החבלנות - ריב גוהר-ברנס.

ברטור על ועידת התאחדות בעלי תעשייה.

לת"א - נאום ב"הבימה" [בפתיחת ועידת התעשיינים] - לעולם עומדת הופעת אשכול [שנאם אף הוא שם].

לדירה - תקלה בדיווח לנציגויות - עם וולטר.

ארוחת צהריים שלושתנו, איסר על כל מיני נוראות, אהוד שאל מתי חיברתי [את הנאום בכנסת, בהצגת הממשלה החדשה] מסיבה עיראקית, יוסף יעקבסון: "ללחוץ ידך - הכל התפעלו - תרבותי" וכו'.

הביתה - חיפנים [טילפנו] - האזינו, כנראה הורמה קרני, תוכנית הופעותי, [העתקת קטע] יומן על [מיכאל] פולאק [לצורך מסירת עדות במשפט הירושה של הנ"ל].

 

העתקת קישור