ביבליוגרפיה
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה

 

 

אביגור, שאול:  עם דור ההגנה, מערכות 1962.

אולשן, יצחק:  דין ודברים [= אולשן], שוקן 1978.

אחי-יוסף (משה בן-אלול):  "משה שרת קורות חייו" [= בן-אלול], "דבר השבוע" דצ' 1953-ינ' 1954.

ארכיון העבודה:  קובץ "השומר", ארכיון העבודה תרצ"ז.

אשבל, דב:  זיכרונות מארץ ישראל  [= אשבל], דעה.

בוגדנובסקי (שלי), מאיר:  "בכף הקלע" [= בוגדנובסקי], שנתון "דבר" תש"ג/ 1944.

בורלא, יהודה:  בלי כוכב, תרמיל

בן-יהודה, ברוך (עורך):  סיפורה של גימנסיה הרצליה [= סיפורה], גימנסיה הרצליה 1970.

בְּרַוֶור, אברהם:  זיכרונות אב ובנו, ראובן מס 1966.

ברסלבי, יוסף:  בנתיבות לא סלולות [= ברסלבי], עם עובד 1973.

גדרון, תמר (עורכת):  סוד קסמם, הוצ' עצמית 1990.

גולומב, אליהו:  חביון עוז [= חביון], א, עיינות 1954 (עורך: יהודה ארז).

גרא, גרשון:  בית בת"א - סיפורה של משפחת הוז, ימי ראשית 1920-1905, [= גרא], משה"ב 1987.

דינור, ב"צ [עורך ראשי], ספר תולדות ההגנה [= סת"ה], א (הפרקים: "היישוב היהודי במלחמת העולם הראשונה"; "בני היישוב בצבא תורכיה"), הספרייה הציונית/צה"ל/מערכות 1954.

דרויאנוב, אלתר (עורך):  ספר תל-אביב, ועדת ספר ת"א תרצ"ו.

הכהן, דוד:  עת לספר [= עת לספר], עם עובד 1974.

הכהן, מרדכי בן הלל:  מלחמת העמים [= מב"ה], יומן, אוג' 1914-ספט' 1918, הוצ' שנייה מוערת, א-ב, עורך: שמעון רובינשטיין, יד בן-צבי 1981.

וילבושביץ, גדליהו:  "זיכרונות", "אומר" 14/15/16.5.1940; "העולם", ו', 26.10.1959.

טבת, שבתי:  קנאת דוד, א, שוקן 1976.

כצנלסון, ברל:  איגרות,  א-ג (עורך: יהודה שרת), עיינות 1976-1961.

ליכטהיים, ריכרד: שאר ישוב [= ליכטהיים], הספרייה הציונית 1954.

מרקוביצקי, יעקב:  בכף הקלע - בני היישוב בצבא התורכי [= מרקוביצקי], יד טבנקין/המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" 1995 (מביא ביבליוגרפיה עברית ולועזית); "בכף הקלע של הנאמנויות" באליאב, מרדכי (עורך): במצור ובמצוק – א"י במלה"ע ה-1, יד יצחק בן-צבי 1991.

עבר הדני:  עם במלחמתו, שרברק 1948.

עילם, יגאל:  הגדודים העבריים במלחה"ע הראשונה [= עילם], מערכות, 1973.

רבאו, ציונה:  בתל-אביב על החולות, מסדה 1973; אני תל-אביבית, תרמיל 1984.

רובינשטיין, שמעון:  על היציאה והחורבן [= רובינשטיין, על היציאה], י-ם 1988.

רופין, ארתור:  פרקי חיי [= רופין], א-ב (מתורגם במקוצר מגרמנית), עם עובד 1968.

שוחט, שושנה:  ניחומים בעיוורון, אלף 1974.

שור, שמעון:  "ההסתדרות המצומצמת",  עבודת מ"א, החוג לסוציולוגיה, אוניב' ת"א 1974.

שיינקין, מנחם;  כתבי מ' שיינקין (עורך: א' חרמוני), מרים שיינקין 1935.

שפר, גבריאל: "הופעת אצולת השירות - דרך מ' שרת ורעיו לתנועת הפועלים" ("הציונות", ח, 1982).

שפר גבריאל:  משה שרת, ביוגרפיה פוליטית (בשלבי הבאה לדפוס).

שריב (שרייבר), צבי:  "עם הנץ ההגנה" [= שריב), "מערכות" ס"ה 1952.

שרת, משה:  אורות שכבו, עם עובד 1969.

שרת, משה:  יומן אישי (1957-1953), א-ח [= יומ"א] (עורך: יעקב שרת), מעריב 1978.

שרת, משה:  מחברת תרגומי שירה, עם עובד 1965.

תדהר, דוד:  אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, א-יט, ספריית ראשונים/דוד תדהר 1971-1947.

Sheffer Gabriel:  Moshe Sharett, Biography of a Political Moderate, Oxford U.P. 1966.

New Redhouse Turkish-English Dictionary (Istanbul, 1968).

 

העתקת קישור