חידושי מילים של משה שרת
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  חידושי מילים של משה שרת

 

חידושי מילים של משה שרת

 

(בסוגריים - מספר המכתב)

                                                                                                                                           

אי-תודעי (83) - תת-הכרתי, תת-מודע (ר' גם: תודעי).

אי-הגינות (83)- התייחסות לא הוגנת.

[ל]החריק (115, 118) - לנייע, להעביר (מלשון -חרכּה- בערבית).

[ל]הרשים (48) - הכתיב.

[ל]התאנשם (91) - העמק בשיחה. מלשון נשמה.

[ל]התכייף (28) - ליהנות מהחיים.

[ל]התמזרח (51, 93) - להתמצא (מלשון אוריינטציה: אוריינט = מזרח).

[ל]התרַמֵן (20) - להאריך כבכתיבת רומן.

חַדְזֶגֶג (108) - מונוקל.

יַדעוּת (40) - תודעה, הכרה, מצפון (אבן-שושן מייחס זאת לעגנון באורח נטה ללון, 1938).

יִשְתֻדַל  (97) - תבוצע השתדלות.

כיננתי (85) - נטלתי גלולות כינין.

מבוֹרחים (118) - עריקים.

מקר (85) - מעורר הוקרה.

מחקרה (97) - חקירה.

מחריבה (115) - מייבשת.

מירה (82, 118) - תחמושת.

משופרר (91) - מוצפן. כתוב בצופן.

סגילוּת (108) - כשירוּת, התאמה.

סודית (109) - איגרת דואר מקופלת, ששוליה מודבקים.

סירה (20) - סטייה.

עתי (26) - רגעי, חולף.

(ל)פסוג (82) - להעפיל לפסגה.

קָפָא (118) - קיפאון (מלרע).

קִרטוּף (90) - חיכוך הגורם לקרטוע שני חלקי מכונה הנעים בצמוּד.

קְשָיוֹת (108) - קשיים.

תודעי (112) - הכרתי, מוּדע.

תעקיב (115) - מעקב (מערבית).

(ל)תרגמני (36) - לעשותני תורגמן.

 

העתקת קישור