סימולים, קיצורים וראשי תיבות
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  סימולים, קיצורים וראשי תיבות

 

סימולים, קיצורים וראשי תיבות

 

 

א"א - אי-אפשר                                                            כ"כ - כל כך

א"ג - אליהו גולומב                                                       לכה"פ - לכל הפחות

אג"ה - ארכיון גימנסיה "הרצליה"                                  מב"ה - מלחמת העמים מאת מרדכי בן הלל הכהן

אולשן - דין ודברים מאת יצחק אולשן                             מחלוף - יקותיאל בהרב

אי"ט - ארכיון יד טבנקין                                                 מלה"ע - מלחמת העולם

א"כ - אם כן                                                                  מ"מ - מכל מקום

אליהו - אליהו גולומב                                                    מ"ש - משה שרת

אצ"מ - ארכיון ציוני מרכזי                                              ס"ס - סוף-סוף

אשבל - זיכרונות מארץ ישראל מאת דב אשבל               סת"ה - ספר תולדות ההגנה

את"ה - ארכיון תולדות ההגנה                                       עדה - עדה שרתוק

ב"ב - בעל-בק                                                              ע"ד - על דבר

בן-אלול - מ' שרת: קורות חייו מאת מ' אחי-יוסף              ע"כ - על כן

ברסלבי- בנתיבות לא סלולות מאת משה ברסלבי           עמ' - עמוד

ג"ה - גימנסיה "הרצליה"                                               פיני - פנחס ריקליס

גרא - בית בתל אביב מאת גרשון גרא                            פ"ת - פתח-תקווה

דב/ד"ה - דב הוז                                                           צ"מ - צפורה מאירוב (שרת)

דוד - דוד בית-לחמי                                                      ראשל"צ - ראשון-לציון

הע' – הערה                                                                רבקה - רבקה שרתוק

חביון - חביון עוז מאת אליהו גולומב                              ר' - ראה

י-ם – ירושלים                                                              ר"פ - ראש-פנה

יקותיאל - יקותיאל בהרב                                               שריב - "עם הנץ ההגנה" מאת צבי שריב

כ"א - כי אם

 

העתקת קישור