מכתב 126 - אחי היקר יקותיאל! - 9.9.1918
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 126 - אחי היקר יקותיאל! - 9.9.1918
כותרת משנה  תאריך משוער, לחבר יקותיאל בהרב

 

                                                                                                                                   [כנראה 9.9.1918]

אחי היקר יקותיאל![1]

 

 

תמול שלחתי מכתב משותף לך ולפיני. הלא הבינות מה חפצתי בו, הלא כן?[2]

 

מה אומר לך? כולי בכל נימי נפשי, מחשבותי ורגשותי, איתך ובעדך! חזק ואל תרף![3] לא איש כמוך יֵאחז בסבך ונפל. אל תירא לשקר, אל תסלוד בזיוף. האמת העילאית, הטהורה, הנשגבה על פני כל הקטן והמקובל - הנקרא חיי חברה - הצופנת בתוכה את נשמת חיי  ה א ד ם - נחלתך היא.

 

תאמר לי: תופש אתה את הדבר בהקפו, בגודלו המוסרי הסְכומי, ואין נהירים לך הפרטים והדקדוקים, הרפתקאות הרוח, עינויי הנפש, הפרפורים במערבולת, ואתה מהללני ומקלסני מבלי רחם עלי, תחת נוּד לי.

 

אמת! אבל הלא משום זה נכסף אני בכל כוחות נפשי להיות עתה איתך, לסעדך ולתמכך. אבל אם יעל הדבר בידי ואם לא - אתה בַּצַע את אשר החלטת פעם. היה תקיף! אין מעשה עליון כקיום נפש, כיצירת חיים, כמלחמה בהרס.

 

רק אחת אבקשך: בתוך כל הערבוביה והסערה שאתה נצנפת בה - השלט על עצמך רוח דעה בהירה, היגיון פנימי עליון. ודע את אשר לפניך!

 

ביתר דיוק: דע בזה את  ע צ מ ך,  קבע את עצמך, אל תטשטש את יישותך אתה, אל תמַעט את דמותך אתה. ורוח המרץ וכוח העלומים ואומץ התקווה בעתיד, המפעמת בכולנו - תהי בעזרך.

 

שלום לך ונשיקות.

משה


[1]  עילת כתיבתו של מכתב זה לא נתחוורה, שכן אין בידינו מכתב בהרב, שבו גילה לבו ושיתף את מ"ש במצוקתו. מכל מקום, ברי שמ"ש עשה מאמץ חברי ונפשי לחלץ את חברו ממשבר קשה. סימוכין לכך מצויים במכתב מ-19.6.1922 שכתב מ"ש, אז סטודנט ב"לונדון סקול אוף אקונומיקס" LSE)), לבהרב, אז עוזרו של פנחס רוטנברג, מייסד ומנהל חברת החשמל, בתגובה למכתב בהרב אליו על סבך יחסיו עם הנ"ל. את מכתבו סיים מ"ש ב"וזכור עכשו את המכתב הקצר שכתבתי לך פעם מחלב לדמשק. אני אחשוב עליך מדי לילה ומדי בוקר. ביום אין זמן" (אמ"ש).

לעיל הובאו כמה מכתבים שכתב מ"ש במשותף ליקותיאל בהרב ולפנחס (פיני, ריקליס כדמשק, אך סביר שהמכתב הנוכחי נכתב למחרת המכתב לשני החברים מ-8,9.1918, וזאת גם בשל הדמיון בסגנון שני המכתבים.

[2]  נראה שמ"ש חפץ לנסוע ארצה לחופשה בחברת בהרב בלבד, ולכן הציע לשני חבריו הדמשקאים, במכתבו ביום הקודם, כי יצאו לדרך בנפרד. ייתכן שמ"ש ידע כי זה גם חפצו של בהרב, בפרט על רקע המשבר שעבר עליו, שבו רצה לדון עם חברו ביחידות.

[3]  אל ירפו ידיך.

 

העתקת קישור