מכתב 123 - יקירי יקותיאל! - אוג' או ראשית ספט' 1918
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 123 - יקירי יקותיאל! - אוג' או ראשית ספט' 1918
כותרת משנה  חלב, יקותיאל בהרב

 

                                                                                                           חלב, [אוג' או ראשית ספט'  1918]

יקירי יקותיאל!

 

 

בזה רצופים גיליונות מהאג[1] וחוברות (להבדיל) משווייץ. כאלה אקבל גם להלן ואשלח על פני המים.

 

מרוב אנוכיותי עלי להודות כי יותר משליהַנות את הציבור כוונתי ליהַנות את חברַי, ע"כ אבקשך:

א. לבלתי הוציא את הגיליונות מחדרך או מחדר פיני. כל הרוצה יבוא יקראם אצלכם. לא לתיתם לאיש הביתה - לא משום סכנת הסוד דווקא (קצת גם משום זה), כ"א בעיקר לבל יאבדו.

ב. לא להחזיקם זמן רב בדמשק.

ג. כתום קריאתם אצלכם לערכם כסדרם ולשלחם בהזדמנות בטוחה  ל ר ב ק ה.  היא תעשה את הדרוש במקומה ותשלחם הלאה.

 

                                                           משה

 

אחר ימים אחדים.

 

הברנש שצריך היה לנסוע התמהמה. עתה שולח אני ע"י סלומון. בקיצור:

א. יש תקווה לנסוע לסוכות [20.9.1918] הביתה. תלגרף אם תיסע ואז אתלגרף לך אם תחכה לי או לא.

ב. לרבקה דאגתי מאוד. מכתבכם טרם קיבלתי. את תלגרמתי השנייה שלחתי בטרם קיבלתי את תשובתכם על הראשונה.

ג. המוכ"ז סלומון - בחור כארז ראוי  ל א מ ו ן  מ ו ח ל ט  ולעזרה וסעד בכל שיצטרך. אם יעלה חפצו בידו - תפתח את המעטפה השלוחה על שם אמי, תוציא שתי תמונות ותמסרן לו. תכתוב לרבקה, כי את התמונות לקחת עפ"י פקודתי. הסיבה אבאר אני. אם יתהווה הדבר, תלגרף לי: gesund bin (גרמנית: אני בריא), תוסיף מה שתרצה.[1]  את דברי הדפוס קיבל מ"ש מגבירצמן, מקושטא. בהאג פעל בשנות המלחמה משרד "הברית העולמית של פוע"צ" (שנוסדה בעיר זו ב-1907). משרד זה עמד בקשר עם האינטרנציונל הסוציאליסטי ("השני"), שפעל מקופנהגן ומשטוקהולם, והודות למאמציו השתתפו נציגי "הברית" בהתכנסות המפלגות הסוציאליסטיות שהתקיימה בשטוקהולם זו בקיץ 1917. נראה, שב"גיליונות מהאג" הכוונה לעלונים של "הברית" או של האינטרנציונל, ואילו משווייץ, "להבדיל", הגיעו פרסומים ציוניים כלשהם.

 

העתקת קישור