מכתב 122 - לאהובי יקותיאל ופיני! - אוגוסט 1918
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 122 - לאהובי יקותיאל ופיני! - אוגוסט 1918
כותרת משנה  ארם צובא, אלול תרע"ח, יקותיאל בהרב ופיני ריקליס

 

                                                                                               ארם צובא, אלול תרע"ח  [אוגוסט 1918]

לאהובי יקותיאל ופיני![1]

  

בזה רצופים / שני פרצופים / מתוקים כצופים - לא שצופים ולא קצופים //

 אשר פרידתם / קרעה לבותם / ויאחו תמונתם - לשמש ניחומים //

 מֻגשים באהבה / לאות ברית ואחווה / לאשר לבם איווה - ידידים קדומים // ולהזכירם נשכחות / עת היו אח ואָחות / רְוויֵי צחצחות - מסֻבים ברעים //

 עת היה ביתם / מאסף לרוב עם / ו"ליחידים" - מקלט שם - ולא שלטו הפזורים // ולהיות לאות תקווה / כי הענוגה והנאווה / אל ביתה תושב שיבָה – ונתאחו הקרועים // וישוב אל כּנו / בהדרו והמונו / בדיבורו וניגונו - גם בית השרתוקים![1]  השיר, שנשלח בלוויית תמונת מ"ש ורבקה, נמצא בתיקי יקותיאל בהרב שבאי"ט.

 

העתקת קישור