מכתב 110 - עדקה אהובה שלי! (אחותי) - 22.4.1918
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 110 - עדקה אהובה שלי! (אחותי) - 22.4.1918
כותרת משנה  חלב, י' אייר ע"ח

 

                                                                                                           חלב,  י' אייר ע"ח  [22.4.1918]

עדקה אהובה שלי![1]

 

 

דבריך נקבו עד תהום נפשי, אלא שאיני יכול להעלים עין מן האמת והחובה להודות, כי כך הוא - ביחס לרבקה. ואולם פצעוני קשה דבריך לאמור, כי אין את מרגישה צורך בהתקרבות אלי.

 

לוּ ידעת מה עזים געגועי אליך ומה גדול צערי, כי מאבד אני עולם רוחני שלם בהיבָּדלי ממך. אני רוצה לקוות, כי הפרזת בשימוש מילים, אם לא כך - הרי אכזרי הדבר יותר מדי.

 

את אינך יודעת כמה מרבה אני לדבר עליך עם רבקה, גם עם אנשים מעטים אחרים הקרובים אלי ביותר, ולכולם אומר אני כי אהבתי אליך מגיעה בתחומה ליראה, ליראת כבוד ולפחד ממש - מפני דעתך ומשפטך. לעולם לא הייתי עוצר כוח להגיד לך זאת בע"פ, ע"כ טוב שהובע הדבר פעם בכתב.

 

אני יודע, שחילוף מילים בכתב לא יהיה בו די כוח חי לדחפנו אח אל אחותו; לזה דרושים הרבה ימים של חיים מאוחדים ושטפי דברים רבים.

 

אני ורבקה - מבינים אנו איש את רעותו ברמז, כי הכל כבר מוגבל[2] וברור ומותנה בינינו. והכתיבה אינה באה אלא להוסיף את התחדשות הזמן, לבל יתרופף הקשר. אבל עיקר האחווה בינינו מונח בהרגל שנים ובשיתוף רעיונות ומעשים ובייחוסים שווי-קרבה אל אותם האנשים, בעמדה משותפת במשפחה ובחברה, בהכרה העצמית של הבכורה בראשונה,[3] וה"ייחוס" השרתוקי בשנייה, ובעוד ועוד שלשלות של סיבות.

 

אבל ביני ובינך יש רק בסיס - צריך לבנות עליו בניין; יש שדה - צריך לחרשו ולזרעו. יש נטיית הלבבות - צריך להביאה לידי התגלות בשטף דיבור, בפיעפוע המחשבה.

 

כל זאת קשה ובאמת אי אפשר לעשות עתה, בזמן ובאמצעים הנוכחים.

 

עלינו לקוות לעת אחרת. עד אז זכרי רק שלי יש שלוש אחיות ושאת האחות התיכונית בהן; שאני אוהב את שלוש אחיותי, לא את כולן יחד, כמשפחה (כך אוהב אני אותן רק כשהן מתחרות לשרתני, להשקותני תה, או לגהץ לי כתונת או לכסותני בשוכבי לישון), כ"א כל אחת לחוד, בתור אדם ובתור נערה עברייה. ולכל אחת עולם בנפשי וכל אחת מלכה היא בעולמה.

 

ועתה תני ואנשקך נשיקת-נפש והיי שלום.

 

משה[4]


[1]  מכתב זה, ככל שידוע אחד משניים שכתב מ"ש לאחותו עדה (אז בת עשרים) במהלך שנות השירות, בא במענה למכתבה מראש פינה מ-13.4.1918. להלן קטעים ממכתב עדה, השופכים אור על תשובת מ"ש:

משה יקירי, רבקה נסעה לאיזה ימים לגליל התחתון ואני בהכרח צריכה למלא את מקומה ולכתוב לך. איני רוצה שיסעו אנשים מר"פ לחלב מבלי להביא אליך כל מכתב מאיתנו. ולכן החלטתי לכתוב אליך הפעם למרות הקושי שיש בשבילי בדבר זה. נדמה לי, שאני צודקת במידה ידועה באי כתיבתי אליך, שאין זו אצלי רק עקשנות טיפשית וילדותית כמו שחושבת רבקה. אני יותר מדי זמן לא כתבתי אליך וכאילו התרחקתי ממך. אני מקנאה תמיד ברבקה בראותי שהיא מרגישה צורך לכתוב לך. אני איני מרגישה צורך כזה. הדברים האלה אולי יכאיבו לך, אך זוהי אמת ואני אומרת את זאת מפני שזוהי הסיבה העיקרית והכי אמיתית לאי כתיבתי אליך.

אתה ורבקה הינכם קרובים מאוד ביניכם. לכם רוח אחת, עניינים משותפים. אתם שייכים לחברה אחת, אתם חייתם וחשבתם יחד. כל זה מובן ואינו יכול להיות אחרת, אך הביאור הזה אינו מקל לי ואינו שולל ממני את ההרגשה שאני בהרבה זרה לכם וכאילו עומדת מן הצד. וההרגשה הזו מכאיבה לי לפעמים.

אפשר מאוד שגרמו לזאת התנאים שאנו נתונים בהם, שאנו נמצאים בריחוק מקום דווקא עתה, בזמן שההבדל הגיאומטרי בין שנותינו הולך וקטן כאשר אמרת [במכתב מ-24.9.1917 לרגל יום הולדתה של עדה (מס' 87)]. אפשר שגרם לזאת המצב הכללי המכריח אותנו לשבת בראש-פינה. עלי הדבר פועל הרבה לרעה. נדמה לי, שאני נמצאת במצב של קיפאון, שזמן רב כבר לא חל בי כל שינוי שהוא. נדמה לי, להפך, שבהרבה נסוגותי לאחור, שמוחי ניטמטם, שהרגשתי קהתה.

[2]  מוגדר.

[3]  שהרי הם בת ובן בכורים.

[4]  על מכתב זה השיבה עדה כעבור שבועות אחדים במכתב ארוך. להלן עיקר הדברים:

מכתבך זה היה מאורע בשבילי. בפעם הראשונה קיבלתי ממך מכתב השייך רק לי. זהו מכתבך הראשון הנשלח אלי, הפונה רק אלי ומדבר על אודותי. לו ידעת עד כמה היה דבר חשוב בשבילי. איזו חמימות שטפתני בקוראי אותו וכל כך טוב וחם היה ללבי. למכתבך זה היה ערך בשבילי לא רק מפני אהבתך אשר האירה לי מכל שורה, מכל מילה, ואשר ליטפה וחיממה אותי כל כך, כ"א גם עצם דבר המכתב חשוב בשבילי ובייחוד עוררו את תשומת לבי דבריך ע"ד יראת הכבוד והפחד שאתה מרגיש מפני דעתי ומשפטי. ועל זאת בעיקר רציתי לדבר איתך במכתבי זה.

אינך מתאר לעצמך עד כמה היו דברים אלה חדשים בשבילי. לולא כתב ידך, כי אז לא האמנתי כי אתה הוא הכותב אותם. לא הייתי מאמינה, מפני שהכרתי העמוקה היא שאיני ראויה ליחס כזה. זוהי איננה ענווה, זוהי הערכה עצמית. בהימצאנו יחד, אהבת אחים שלנו מַשווה ומרככת את הכל. אבל בהימצאי במקרה באיזו חברה ובייחוד בהיותי לבדי, נדמה לי לפעמים שאני הנני חסרת כל תוכן, כל עצמיות, שחסר לי אפילו הכישרון לחשוב. ואתה מדבר ע"ד הפחד מפני דעתי...

 

העתקת קישור