מכתב 96 - יקותיאל, פיני! - 28.1.1918
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 96 - יקותיאל, פיני! - 28.1.1918
כותרת משנה  חלב, ט"ו בשבט ע"ח, יקותיאל בהרב ופיני ריקליס

 

חלב,  ט"ו בשבט ע"ח  [28.1.1918]

יקותיאל, פיני!

 

 

במנזיל פה בא היום צו מן החיִל הרביעי בחתימת פוּאד בתור ממלא-מקום המפקד, וזה לשונו:

"להודיע מייד את שמות אלה מן האופיצרים או התורגמנים הנמצאים במנזיל ובמוסדותיו, שהם גומרי או תלמידי בית הספר היהודי גִ'ימְנַז ביפו".[1]

 

במקרה נודע הדבר לביכמן והוא הודיע על עצמו ועל לוקצ'ר, הנמצא גם כן ברשות המנזיל.

 

בהיוודע הדבר לי, החלטתי מייד להכריז גם כן על עצמי, אם כי אין אתרה ברשות המנזיל, ואין הצווים הרגילים נמסרים לידיעתה. טעמי: אם תצמח איזו טובה מן הדבר, הרי בוודאי שלא יהיה מה להתחרט; ואם רעה - אין אני פטור משום "אל תפרוש" [מן הציבור].

 

אבל בלשכת העניינים הפרטיים שבמנזיל ענוּני, כי אין הם יכולים להתחשב במסירת מודעתי, יען איני ברשותם, באשר אתרה עומדת במשא ומתן ישר עם החיל.

 

לכן החלטתי לכתוב באופן פרטי ולהודיע זאת למנהל לשכת העניינים הפרטיים של החיל, והיום אעשה זאת.[2]

 

[אין חתימה][1]  בשלב זה, ככל הנראה בשל הצטברות כמה גורמים כחשיפת הריגול הפרו-בריטי של ניל"י והשתלשלויותיה, קבלת הפנים האוהדת של היישוב היהודי לצבא הבריטי כובש יהודה ואולי גם מידע על היוזמה ביהודה להקמת גדוד א"י בצבא הבריטי, אך בעיקר בשל תופעת העריקה הגוברת של הקצינים בוגרי ג"ה מהצבא העותמאני, הגיעו שלטונות הצבא לכלל מסקנה שיש להרחיק קצינים אלה מזירת סוריה וא"י. ב-27.1.1918 הוציא מפקד המחנה השביעי גנרל-בריגדיר פאוזי את הפקודה שלהלן:

מפקדת הקורפוס השלישי

הלשכה השנייה

20171                                                                                                                   (1918) 27.1.1334

מתוך הודאתו של מרגל אשר נאסר הוברר, כי כל היהודים בוגרי הגימנסיה היפואית, העובדים בצבא בתור מועמדים לקצינים ובתור מתורגמנים נמנים עם ההסתדרות הציונית הנפסדת, וכי נמסרות על ידם ידיעות באמצעות יהודים אוסטרים הנמצאים בחזית ובסביבות דמשק.

אי לזאת דורש משרד המלחמה הנעלה במברק סתר סודי להסב את תשומת לבם של הגדודים השונים אל בוגרי בית הספר הנ"ל העובדים במחנה זה וגם להודיע לו את שמותיהם של אלה ומקום לימודם, כדי שאפשר יהיה להחליף עובדים אלה באנשים ממקומות אחרים. (את"ה, תיק 62/2, מצוטט מזיכרונות שמואל ייבין, "רשומות", ו, תר"ץ).

[2]  נראה, שמכתבים דומים שלח מ"ש לחברים נוספים וביניהם מאיר בוגדנובסקי, ששירת אז במוצול. מכל מקום, במכתב תשובה של מ"ב למ"ש מ-28.5.1918, נאמר:

מה שנוגע לצווים הידועים: את הראשון, הגוזר, לא ראינו בסגנונו אבל חשנו במציאותו. נשלחו מכאן על פיו [יוחנן] שפירה, [יחיאל] קנטרוביץ ו[אליעזר] קרמר. גם כהן [דוד או יוסף] קיבל עוד לפני חודשיים את כרטיסי הנסיעה אבל עדיין הוא יושב כאן ולא ידוע אם מקלקול דרכים או מחוסר ממלא מקומו או מפני הצו השני, שקראנוהו כאן במקרה, והאומר: "קציני צבא, אנשי צבא וכל שייכי צבא יהודים אינם נשלחים לחזיות סוריה וא"י לא לשם רשות ולא לשם משלחת חובה, והנמצאים מהם בחזיות הנ"ל יורחקו למקומות אחרים". לע"ע לא קיבלנו, אנחנו הנשארים, שום פקודה (את"ה: אמ"ש). (על הצו השני ר' מכתב 101).

אור נוסף על פרשת ההרחקה שופך ג' וילבושביץ בזיכרונותיו:

בשנת 1918, בימי הסיוט של האשמות בריגול, האנגלים התקרבו אז לא"י והשלטונות הצבאיים חששו לאהדת היהודים לכובשים ועזרתם האפשרית להם. לפי דרישת המפקדה הגרמנית הוחלט אז להוציא את בעלי המקצועות החופשים היהודים אשר בצבא התורכי - אף את הרופאים - ולשלחם לגירוש לסיוַוס. ביום בהיר [---] אספו את המשגיחים ומנהלי העבודה שעבדו בעבודות השדרה [בדמשק] תחת פיקוחי והעלום לקרונות כדי לשלהם לגירוש, ברגע האחרון פניתי לג'מאל פשה והוא, למרות ההאשמה החמורה ואמצעי הזהירות ההכרחיים, מילא את בקשתי ולפי הוראותיו שוחררו האנשים שלי מספר דקות לפני צאת הרכבת" ("לדמותו של ג'מאל פשה", "אומר", אוקט' 1940). ר' גם מכתב 108 הע' 1 בפרשה זו.

 

העתקת קישור