מכתב 10 - אחיותי הטובות והחכמות רבקה ועדה! - 7.5.1916
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מכתב 10 - אחיותי הטובות והחכמות רבקה ועדה! - 7.5.1916
כותרת משנה  בעל-בק

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 בעל-בק, [7.5.1916]

אחיותי הטובות והחכמות רבקה ועדה!

 

 אמרתי לכתוב מכתב אחד לכולכם ביחד וראיתי שלא יכולתי לאמר את אשר רציתי. לפניכן רוצה אני לדבר בפחות זהירות ולפקוח את עיניכן כלפי אפשרויות העתיד.

 אפשר מאד, שפרידתנו הִינָה לשנים. מי יודע כמה עוד תימשך המלחמה ומי יודע מה יהיה קִצה. אפשר שנימָצא במדינות שונות ונהיה נתינים שונים.

 לאימא כתבתי, שאין כל ספק שלא אשָלח לאיזו חזית, אבל באמת סכנה זו יֶשנה ועל-כן היינה נכונות לכל, ובעת צרה - היינה חזקות, היינה אחיותי ובנות אבא.

 אפשר שיבוא יום ונצחק יחד לכל דברי אלה, אבל עתה רוצה אני להיכון לכל.

 ובכן, שלום לכן, יקירות, חביבות.

 

שלכן, משה[1]

 

כתובנה, לעת-עתה - לפי מענו של גבירצמן. אפשר לכתוב עברית, ליתר ביטחון, כיתבו בפעמים הראשונות לסרוגים עברית וצרפתית.

 רבקה, אמרי למטמן,[2] שלכספי[3] נחוץ כסף. ישלח לדמשק לחבריא או לפאיס והם ישלחו.

 


[1]  במכתב לא מתוארך, שכתבה רבקה לאליהו וליעקב כבשנה (ר' נצ"ב) לאחר קבלת מכתב זה, נאמר:

נתקבלו היום מכתבים ממשה ודב. הם נוסעים לקושטא. שומעים אתם? לקושטא. אחי! משה ודב מתרחקים מאיתנו, משה ודב הולכים ומי יודע מתי נתראה. מתי ניפגש ואיך ניפגש. [---] אמונה חזקה בלב נחוצה לנו, נאמין, כי הכל ייגמר ושוב נהיה מאוחדים ושוב נרגיש איש בקרבת חברו. מפוזרים אנחנו. אך לבותינו הלא הם מאוחדים. וזה כוחנו. ותשוקת החיים שבנו הלא היא כ"כ עצומה! ותקוותנו כה יפה! (אמ"ש).

[2]  יהודה-ליב מטמן-כהן - מיסד ג"ה ואחד ממנהליה ומוריה. עמד בקשר עם התלמידים שהתגייסו ודאג לסייע להם חומרית (ר' נצ"ב).

[3]  נחום זילברברנד-כספי, בוגר מחזור ז' של ג"ה. אחד מ"חמשת המסכנים".

 

העתקת קישור