להתחבר למשה שרת, לא לבן־גוריון
מס' מאמר
70
העתקת קישור