היום לפני 60 שנה: בן גוריון זועם בדיון על השבת פליטים
מס' מאמר
13
הערות
טרם פורסם באתר
מקור
העתקת קישור