08 סוכנות - המחלקה המדינית
מספר מעטפה
10
שם מעטפה
08 סוכנות - המחלקה המדינית
envelope
The Jewish Agency
Copy Shortcut