משה שרת מודיע על חתימת הסכם השילומים
מזהה
3
ארון: מגירה
ארון
העתקת קישור