PIC
1309
מעטפה
8
מספר תמונה במעטפה
205
שם תמונה
תמונה קבוצתית
משתתפים
י. אבידוב/ אליהו ששון/ מאיר ספיר/ מ. בוטקובסקי/ משה שרת/ דן פינס/ - משלחת ישראל לאחר הישיבה בה מסר משה שרת את עמדת ישראל כלפי תכנית ברנדוט
מקום
פריס, ארמון שאיו
צלם
אמיל מרקוביץ
העתקת קישור