על העמותה

 

       העמותה למורשת משה שרת החלה לפעול בשלהי 1995 במטרה לרכז, לאגור, לקטלג את כל כתבי משה שרת בשנות פעילותו היישובית והממלכתית בתקופה 1916-1965, ולהוציא לאור כתבים אלה בצורה מסודרת ומוערת.

 

        העמותה נוסדה ע"י יעקב שרת, בנו הבכור של משה שרת, מתוך הכרה כי כתביו של משה שרת, כמנהיג ציוני ראשון במעלה בתקופה שקדמה להקמת המדינה, ואח"כ כאחד מאבות המדינה, חייבים להיות נגישים לכל לומד ומעיין במתכונת של ספרים מוערים היטב. אנו משוכנעים שפרסום כתבי משה שרת יעלה תרומה רבת-ערך לאוצר התרבות בישראל, בראש ובראשונה בהעשרת הידע ההיסטורי על המאבק הציוני בשנות היישוב ועל העשור הראשון והמעצב של המדינה – אך לא פחות מזה במישור הספרותי והלשוני, ובה-בעת יעמיק את ההבנה של שורשי הסכסוך הישראלי-ערבי ויחזק את מגמת הדה-אסקלציה שלו, שבה דגל משה שרת.

 

         העמותה אינה מבקשת להקים יד, מוסד קבע או מרכז כלשהו להנצחת משה שרת. אנו סבורים, כי את רוחו ופועלו של משה שרת ניתן להנציח לדורות אך ורק בכתביו. עם השלמת ההוצאה לאור של כתביו, בכפוף למשאבים שיעמדו לרשותה – העמותה תיסגר וארכיונה יועבר לרשות אחד ממוסדות המחקר האקדמיים בישראל.

 

         בצד פעילות ההוצאה לאור של כתבי משה שרת, חותרת העמותה להוציא לאור ביוגרפיה מקפת שלו.

 

         כתשתית חיונית לעבודתה הקימה העמותה ארכיון מקיף וספריית עזר. הארכיון, המכיל רבבות מסמכים, מורחב בהתמדה ובתוך כך מתנהלת עבודה על מיחשובו – כל המסמכים נסרקים בהדרגה ומומרים לקצבי מלל. התוצאה הסופית של פעולה זו תתבטא באפשרות לחפש ולמצוא כל שם וערך במאגר הארכיון כולו.. בספריית העמותה למעלה מ-3,000 כרך.

 

         עבודת העמותה מתנהלת במכון הממוקם בדירה שכורה בת 2 חדרים בשד' בן-גוריון 32, תל-אביב.

 

         העמותה מעסיקה 2 עובדים קבועים, העוסקים במחקר ובעריכת כתבי משה שרת, ו- 4 עובדים חלקיים.

 

תוכנית ההוצאה לאור של העמותה כוללת את הספרים הבאים:

 

         ירחים בעמק איילון – מכתבי משה שרת ממחנה לטרון לאישים שונים.

         מאבק מדיני – כתבי משה שרת מתקופת עבודתו כראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, 1942-1948 (6 כרכים).

         משה שרת – ביוגרפיה מאת פרופ' גבריאל שפר.

         בחזית הכנסת – נאומי משה שרת בכנסת, 1949-1956 (6-8 כרכים).

         בחזית מפלגת פועלי ארץ-ישראל – נאומי משה שרת במוסדות השונים של מפא"י, 1930-1965 (6-8 כרכים).

         משה שרת והסכסוך הערבי-יהודי.

         יומן אישי – (1953-1957), מהדורה אנגלית מקוצרת (4 כרכים).

         יומן אישי – (1953-1957), מהדורה עברית מקוצרת (4 כרכים).

 

חזרה לדף הבית