ארכיון בית ברל לחיפוש 1951
לעבודה דחופה בארכיון בית ברל ועדה מדינית 24.1.51 יש לנו פרוט' מלא 7.3.51 יש לנו פרוט' מלא 7.5.51 יש לנו פרוט' מלא 16.5.51 אין לנו פרוטוקול 28.5.51 אין לנו פרוטוקול – אולי לא היתה ישיבה בתאריך זה. 22.7.51 אין לנו פרוטוקול 5.8.51 יש לנו פרוט' רק עמודים 1-7 – יש לבדוק 10.9.51 יש לנו פרוט' מלא 29.10.51 יש לנו פרוט' מלא מרכז 22.2.51 יש לנו פרוט' מלא. בתחילת הדיון קרא זלמן ארן מכתב מאת ב"ג לחברי המרכז. יש לברר אם המכתב ישנו בבית ברל ולהעתיק. 3.3.51 יש לנו פרוט' מלא 11.3.51 יש לנו פרוט' מלא 27.5.51 אין לנו פרוטוקול 20.6.51 אין לנו פרוטוקול 22.6.51 אין לנו פרוטוקול 4.7.51 אין לנו פרוטוקול 8.7.51 יש לנו פרוט' מלא 13.8.51 יש לנו פרוט' מלא 13.12.51 אין לנו צורך בפרוט' מזכירות או מזכירות יחד עם הסיעה בכנסת אין לנו פרוטוקולים – יש לחפש ולהדפיס את אלה שבהם מ"ש משתתף. מועצה אין לנו שום פרוטוקול. לפי שידוע לי, עמדה המועצה להתכנס ב-9 במרס ועידה אין לנו שום פרוטוקול. ידוע שהיתה למפא"י ועידה ב-19.8.50, וכנראה היתה עוד אחת בסוף 1950 או בינואר 1951. מ"ש דיבר בוועידה זו. שאלות: - בינואר או בפברואר 1951 היה "כינוס להתחדשות" של מפא"י בכפר הירוק. מ"ש דיבר שם. יש לברר אם יש להם פרוטוקל של הכינוס ולהעתיק - כמה חברים בערך היו במועצה? בכל פרוטוקול שתמצא חפש משה שרת. אם הוא משתתף בדיון (ולא רק נוכח) – העתק את הכל. אם הוא רק נוכח –רשום את המקום והתאריך וציין: "נוכח, לא מדבר".
שפה
עברית
העתקת קישור