המוסדות היהודיים מייפים כוחי לנהל משא-ומתן עם מוסדות בחוץ-לארץ
מזהה  88
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  38
שם הפרק  המוסדות היהודיים מייפים כוחי לנהל משא-ומתן עם מוסדות בחוץ-לארץ

 


המוסדות היהודיים מייפים כוחי לנהל משא-ומתן עם מוסדות בחוץ-לארץ

 

המצב בהונגאריה החמיר יותר ויותר. כשאני לעצמי, שוב לא יכולתי לטפל בעבודה השוטפת, עסוק הייתי בהכנות למסעי. בישיבה האחרונה של הוועדה הועברו תפקידַי לידי חברים אחרים. חלקה של אישתי בעבודה גדל והלך. היא טיפלה בייחוד בקשרים עם הפליטים ובהתקנת תעודות מזויפות (לרגל העבודה הזאת נאסרה לאחר-מכן על-ידי המשטרה החשאית ההונגארית ועונתה עינויים נוראים).

פרץ ראוואס ושלום אופנבאך נטלו לידם, יחד עם אישתי, את קופת הארגון. אוטו קומולי עמד להמשיך את המשא-ומתן עם הגרמנים, אלא שלא היה מסוגל לכך. על כן קיבל עליו קאסטנר אחר כך את התפקיד הזה. וילהלם קארוֹלי שיתף פעולה איתנו כבא-כוח ברית הקהילות מטעם יועץ-החצר שטרן.

כל הקבוצות הציוניות ייפו את כוחי לדבר בשמן. בשם הקהילה היהודית הרשמית ובשם הקהילה האורתודוכסית נתנו לי יועץ-החצר שטרן ופיליפ פון פרוידיגר את כתב-האמנה הבא:

 

בודאפשט, 16 במאי 1944

המועצה המרכזית של יהודי הונגאריה

בודאפשט 7, רחוב שיפ 12

כתב האמנה

 

המועצה המרכזית של יהודי הונגאריה מאשרת בזה, שמטרת נסיעתו של מר יואל בראנד מבודאפשט לחוץ-לארץ היא טובת היהדות ההונגארית כולה, ואנו מבקשים מכל האישים והמוסדות היהודיים המוסמכים לכך לסייע לו במידה האפשרית במאמציו אלה.

בשים לב לעניין החיוני שעל מר בראנד להסדירו ושעליו יודיע באורח אישי, אנו מבקשים מאוד להושיט לו את כל העזרה באופן דחוף ביותר.

ברצוננו עוד להדגיש, שבהשתתפותו המסורה והנאמנה בפעולת העזרה היהודית עד כה הגדיל מר בראנד לעשות למען היהדות, ובצאתו עכשיו לדרך למען התפקיד שקיבל עליו, רוצים אנו להדגיש בכל לשון של הדגשה, שבהצלחת נסיעתו תלויים גורלו וקיומו של קיבוצנו.

 

בכבוד רב

המועצה המרכזית של יהודי הונגאריה

פיליפ פון פרוידיגר                  יועץ-החצר שמואל שטרן

חבר המועצה המרכזית            נשיא

 

העתקת קישור