מציידים את פעילינו בתעודות-מסע
מזהה  55
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  28
שם הפרק  מציידים את פעילינו בתעודות-מסע

 


מציידים את פעילינו בתעודות-מסע

 

שוב נגענו בשאלת הגטאות בשטחי הספר.

״רבותי - אמר קרומיי - הוטעיתם פשוט על-ידי יסודות עוינים. היהודים יושבים שם בשלווה. נתנו הוראות חמורות ביותר לנהוג בהם בהומאניות מופלגת. ייתכן שהז׳אנדארמים ההונגארים, שצורפו לפעולה זו, שופכים קצת את חמתם על היהודים. אם יקרה כדבר הזה, הודיעוני מייד״.

כאן ראיתי שעת-כושר בשבילי. בישיבתה האחרונה של הוועדה דרשה אישתי, שנשתדל להשיג תעודות-מסע אשר יקלו עלינו את שליחת העזרה והידיעות אל הגטאות. על כן אמרתי:

״אדוני האוברשטורמבאנפירר, אין זה דבר פשוט כל כך בשבילנו. הרי אנו היהודים לא נוכל כמעט להתהלך ברחובות בלי שנסתכן במאסר בגלל סיבה של מה-בכך, וכיצד נוכל לבוא אל הגטאות ואל המחנות, כדי לעמוד על המצב לאשורו? ללא הרף אנו מקבלים מהם בשורות איומות ואין ביכולתנו לבדוק אותן לפרטיהן״.

״מעוות זה ניתן לתיקון. המצא לי רשימת שמות בצירוף תצלומים, ואתן לאנשים אלה תעודות, שיגנו עליהם מפני תנועות בלתי-חוקיות. המצא לי גם שמותיהם של כמה אנשים, שברצונך לשלחם אל המחנות בערי השדה. בתעודות שלך ושל קאסטנר ארשום אפילו, שרשאים אתם לבקר אצלי במלון ״מאג׳סטיק״.

שמחנו על ההישג הזה שהשגנו. אולם כשביקשנו בישיבת הוועדה הסמוכה לחבר את הרשימות, נתלקח ריב-מפלגות על מפתח החלוקה, כמו בעניין הסרטיפיקאטים. המהנדס קומולי, נשיא ההסתדרות הציונית, דחה כל חלוקה מפלגתית, ועמד על כך שהתעודות יינתנו רק לאלה הזקוקים להן לצורך עבודתם. יצאו מכלל זה הרביזיוניסטים. מנהיגם ד״ר לאדיסלאס גוֹטאֶסמאַן, שהתלונן כי אנו מקפחים את חברי מפלגתו, קיבל תעודה כזו. אומנם, פעילותם המעטה של ד״ר גוטאסמאן וחבריו לא הצדיקה את הדבר.

מלבד ד״ר גוטאסמאן, ד״ר רז׳ה קאסטנר ומלבדי, קיבלו תעודות גם המהנדס קומולי, המהנדס א. ביס, ארנסט סילאגי ושוּלם (שלום) אופנבאך. לא זכור לי מי קיבל את התעודה השמינית שעמדה לרשותנו. סבורני שהיה זה מנחם קליין.

ברם לאחר מכן נתברר, שהפרזנו מאוד בערכן של התעודות. ושמא התחרט קרומיי על הבטחותיו, שניתנו בקלות כזאת והעניקו לנו אפשרויות מרובות מדי לעבודתנו הבלתי-לגאלית. ימים מספר לאחר קבלת התעודות קבענו, שאין הן מזכות אותנו בנסיעה ברכבת. קובלנותינו בנדון זה נתקלו באוזניים אטומות. בעזרת התעודות יכולנו איפוא לבקר לכל היותר במחנות שבבודאפשט וסביבתה. אולם גם כאן נכונה לנו אכזבה. כששלחנו את חברינו המהנדס אנדור ביס ושוּלם אופנבאך אל המחנה ברחוב ראק-סילארד, עקבו אחריהם אנשי ס.ס. כל הזמן. בתנאים אלה נבצר מהם לבצע את התפקיד שהוטל עליהם: להזהיר את העצירים, להמריצם לברוח ולעזור להם בכך. בדרך כלל יכולנו אני וחברי להתהלך ברחובות בזכות התעודות האלה ביתר ביטחון וחופש. סוכן הריגול הגרמני ד״ר סאֶדלאצ׳ק הסיע את ד״ר קאסטנר פעם או פעמיים לקלאוזנבורג, ובשובו הביא קאסטנר לבודאפשט יהודים אחדים, ובתוכם גם אחותי.

 

העתקת קישור