אנו מביאים מקדמה לקרומיי
מזהה  53
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  26
שם הפרק  אנו מביאים מקדמה לקרומיי

 


אנו מביאים מקדמה לקרומיי

 

עם פתיחת השיחות היו הצעותינו תלויות על בלימה. איש לא ייפה את כוחנו להציע סכומים כאלה - לא נציגות הסוכנות באיסטנבול, לא בא כוח הג׳וינט בשווייץ ולא קהילות היהודים בהונגאריה. אומנם יהודי הונגאריה היה להם כסף רב, אבל אנו, הציונים, היינו רק קבוצה קטנה בתוך הקיבוץ היהודי בהונגאריה ומפלגתנו הקשורה למפא״י, שיצרה את ארגון המחתרת היהודית, הייתה מבחינה כמותית הקטנה ביותר במסגרת התנועה הציונית ההונגארית. אף על פי כן היינו למנהיגי היהדות ההונגארית ימים מספר לאחר כניסת הגרמנים. היה לנו קו פוליטי; ניתחנו את המצב לאשורו וראינו את הנולד. ידענו ששעת הלגאליות-למחצה חלפה לבלי-שוב ורק בעזרת צירוף של שיטות לגאליות ובלתי-לגאליות נוכל לעמוד בפרץ. בראש ברית הקהילות היהודיות בהונגאריה עמד יועץ-החצר שטרן - אדיר הכספים, חבר הבית העליון ההונגארי, איש בעל השכלה גבוהה. מהיותו מתבולל מופלג נמנע עד כה ממגע עם הציונים. השיטות הבלתי-לגאליות והאנשים שייסדו ארגון בלתי-לגאלי, נשארו זרים לרוחו. אולם ייאמר לכבודו, שעם כל היותו רחוק מהלך מחשבותינו, הכיר מייד, בשעת צרה את הראוי להיעשות. 200,000 הדולארים שגיזי פליישמאן לא יכלה להשיגם ושחסרונם הביא אותה לבסוף לקיפוח חייה, גויסו על-ידינו תוך ימים מועטים, בלי לפנות לחוץ-לארץ, בבודאפשט גופה, בעזרתו של שטרן. יועץ-החצר שטרן הזמין אותנו אל משרדו, פתח את הקופה והוציא צרורות כבדים. בעמל רב נשאנו אותם.

200,000 דולאר היה שווים לפי שער השוק השחור למעלה משישה מיליונים וחצי מיליון פאנגו. לפגישתנו הבאה עם ראשי הנאצים הבאנו את מחצית הכסף בלבד.

הפעם נעדר ויסליצני. הנאצים שלחו איש אחר תחתיו - את האוברשטורמבאנפירר קרומיי, בלוויית ההאופשטורמפירר הוּנחה. תחילה נדהמנו, כי את ויסליצני כבר הכרנו, ולאחר המשא-ומתן בבראטיסלבה ידענו את אשר נוכל לצפות ממנו. מצד שני למדנו מהופעתו של קרומיי, שאין העניין פרטי, של ויסליצני. קרומיי עצמו הטעים את אופיין הרשמי של שיחות אלו, שברלין ייפתה את כוחו לנהל איתנו:

״בטרם נפתח בדיון, רבותי, רוצה אני להסב את לבכם לכך, שאני מדבר אומנם בשם הרייכספירר של הס.ס., אלא שהמשא-ומתן הוא בבחינת סוד המדינה לגבי ההונגארים וסוד זה טעון שמירה מעולה. אתם ערבים לכך בחייכם - האם הבאתם את הכסף?״.

קמתי ומסרתי את המזוודה עם הכסף.

״עד כה השגנו שלושה מיליונים בלבד, אדוני האוברשטורמבאנפירר״.

״הייתכן כדבר הזה רבותי? אתם מזמינים אותי לכאן כדי למסור לי את דמי הקדימה, ומביאים לי מקדמה״.

עניתי:

״בינתיים אירע משהו, שלא הבאנו בחשבון. הפקודות האחרונות קובעות את החרמתו של כל הרכוש היהודי בארץ. היהודים חייבים למסור הכל. יהודי, שברשותו נמצאים למעלה מאלף פאנגו במזומנים, אוסרים אותו״.

קרומיי נתמלא חימה.

״חזירות היא מצד ההונגארים! לפני בואנו עשו יד אחת עם היהודים, ועכשיו אין גבול ללהיטותם אחרי הכסף היהודי״.

למעשה, פרסם קרומיי עצמו את רוב הפקודות האנטי-יהודיות. שמו היה חתום על הפלאקאטים הגרמניים, שהודבקו על עמודי המודעות. אבל הפאשיסטים הגרמנים וההונגארים התחרו ביניהם על השלל.

״ועוד זאת, אדוני האוברשטורמבאנפירר. נוכל לגייס כספים רק לכשיאמינו האנשים, שנשיג תוצאות מסוימות בכסף הזה. מר ויסליצני הבטיח לנו לא להקים גטאות בהונגריה, אבל מדי יום ביומו מגיעות אלינו ידיעות מדאיגות מטראנסילוואניה ורוס הקארפאטית. שם מזעיקים את אנשינו באכזריות יתירה וכולאים אותם בגטאות. רבים מבלים את הלילות תחת כיפת הרקיע, ללא לחם ומים. אסור היה שיקרו דברים כאלה. לא עמדתם בדיבורכם״.

קרומיי נתרתח:

״כל אלה הם סיפורי זוועה, שלא היו ולא נבראו. אנו משתדלים לעשות מעשינו בחבלי הספר בהומאניות מופלגת. אבל ויסליצני עצמו אמר לכם, שמוטב להעביר את היהודים מיישובים קטנים למרכזים גדולים, כדי להגן עליהם מפני פעולות ההונגארים״.

 

העתקת קישור