דיטר ויסליצני בא לבודאפשט
מזהה  51
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  24
שם הפרק  דיטר ויסליצני בא לבודאפשט

 


דיטר ויסליצני בא לבודאפשט

 

סוכני הריגול מסרו לנו למחרת היום אינפורמציה חשובה מאוד והיא: אחד מראשי הס.ס. בבודאפשט הוא דיטר ויסליצני. ידיעה זאת הרעישה את כולנו.

דוגמתה של גיזי פליישמאן נטעה בנו את התקווה, שנוכל ״לקנות״ את ויסליצני, אם רק יעלה בידנו לבוא בדברים עמו.

הצענו לסוכני הריגול הנגדי עשרים אלף דולאר בתנאי שיביאונו במגע ישיר עם ויסליצני; אך הם חששו שמגע זה עם ״בעלי הדבר״ עצמם עלול לקפח את קשריהם ״המסחריים״, ועל כן היו מוכנים רק להודיע את משאלתנו לויסליצני. עם זאת הייתה להם חוצפה לתבוע את הסכום הגדול הזה בעד טרחתם.

השיחות נמשכו. ביקשנו מגע ישיר ורק בעד מגע זה היינו מוכנים לשלם. קאסטנר ניסה בינתיים להגיע לסלובאקיה. בסופו של דבר כתבו גיזי פליישמאן, הרב וייסמאנדל וד״ר אוסקאר נוימאן, אחד האמיצים שבלוחמי המחתרת הסלובאקיים, שלושה מכתבים אל ויסליצני. במכתבים אלה נתבקש ויסליצני לבוא בקשרים עם קבוצתנו, עם הבארונית אדית וייס (ממפעלי ״מאנפרד וייס״) ועם הבארון פרוידיגר, נשיא הקהילה היהודית האורתודוכסית. ויסליצני מילא את בקשת חברינו הסלובאקים. הבארונית פון וייס שוב לא נזקקה לקשר זה. בתיווכם של ד״ר ביליץ ומר חורין, המנהל הכללי של מפעלי מאנפרד וייס, באה משפחת מאנפרד וייס קודם-לכן בקשרים עם האוברשטורמבאנפירר בכר. קבוצה זו של יהודים עשירים יכלה לקבל מידי בכר הרבה יותר משיכלו לתת לה ויסליצני או אייכמאן. חורין הציע לבכר, שהס.ס. יקבלו את רוב המניות של מפעלי מאנפרד וייס, ולעומת זאת יתחייבו הס.ס. להעביר את כל משפחת מאנפרד וייס עם כל קרוביה במטוס מיוחד מבודאפשט לליסאבון. בכר הביא את ההצעה הזאת להימלר עצמו, והלה הוציא את הפקודות הדרושות. הבארונית וייס יצאה מבודאפשט עם 45 קרובי-משפחתה, ולאחר שעות אחדות נחתו בליסאבון.

במשא-ומתן בין ויסליצני לבין בארון פון פרוידיגר נדונו אותם העניינים, שעליהם דנו אנחנו עמו לאחר-מכן. אולם שיחות אלה לא הביאו כל תוצאות. פרוידיגר עצמו עזב את בודאפשט באמצע אוגוסט ונמלט עם משפחתו לבוקראשט.

אלינו בא ויסליצני באחרונה. תחילה הלך אל הקהילה היהודית, ושם היו דבריו שמחים ומאירים:

״לא יאונה לכם כל רע, ילדים, אלא שחייבים אתם לדאוג לשקט ולסדר ולביצוען הקפדני של פקודותינו. מהיום והלאה תחול האחריות על ׳מועצת היהודים׳. המציאו לי רשימת האנשים הראויים למלא את התפקיד הזה. כל שאר הארגונים והמפלגות היהודיים מתפרקים מייד״.

אחר כך שלח רשימה של פקודות חדשות:

1) כל יהודי חייב להירשם אצל מועצת היהודים ולשאת מגן דוד ברחוב.

2) חשבונות היהודים בבנקים מוקפאים. הרכוש היהודי מוחרם. היהודים חייבים להמציא רשימות של כל החפצים הנמצאים בידם, לרבות מלבוש כלשהו, ולמסור מייד את כל הזהב והתכשיטים.

3) אסור ליהודים להשתמש בכלי-תחבורה ציבוריים. כן אסור להם לעזוב בלי רישיון את מקום מגוריהם אפילו ברגל.

4) היהודים יקבלו כרטיסי-מזון מיוחדים למנות-רעב.

5) על היהודים להסתלק מרוב בתי החרושת והמסחר וכו׳.

פקודות חדשות הופיעו מדי יום ביומו.

סוכני הריגול הנגדי הציעו לנו להקים את ״מועצת היהודים״; הם ידאגו לכך, שאנשינו ימונו כחברי המועצה. דחינו הצעה זו בתוקף: הלקח של יהודי פולין היה לעינינו. ידענו של״מועצת היהודים״ ניתנה הברירה לשמש מכשיר נטול-רצון בידי התליינים הגרמנים או ללכת בדרכו של המהנדס צרניאקוב, נשיא ״מועצת היהודים״ בווארשה, אשר שלח יד בנפשו, כשדרשו ממנו הגרמנים, שיסגיר בידיהם את ילדי היהודים.

 

העתקת קישור