אנו מטכסים עצה
מזהה  49
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  22
שם הפרק  אנו מטכסים עצה

 


אנו מטכסים עצה

 

לא רציתי להחליט החלטה כלשהי על דעת עצמי. כינסנו אסיפה גדולה, שבה השתתפו גם חברינו מערי השדה. הוויכוחים נמשכו כל הלילה: לא יכולנו להגיע לכלל מסקנה. לבסוף נבחרה ועדה, שהוטל עליה לשמוע יותר פרטים מפי הגרמנים. חברי הוועדה היו ד״ר רז׳ה קאסטנר, ד״ר אֶרנה מארטון, ארנסט סילאגי ואנוכי. הלכנו אל ויניגר. הלה התעטף במעטה של סודיות. לחצתי עליו שיגלה סודו. תחילה נמנע מלהודיע דבר וחצי דבר, אך בערב השמיע באוזני את האמת כולה:

״שמע-נא בראנד, הנני להודיעך דבר, שאם תגלהו ברבים, הריני מתחייב בנפשי. בשבוע הקרוב תיכבש בודאפשט על-ידי הצבא הגרמני. הדבר מנוי וגמור. הונגאריה העצמאית תחדל להתקיים״.

לבי פג. מיהרתי לשוב אל חברינו. הכרזנו על ישיבה מתמדת. הושמעו הצעות שונות ומשונות ביותר. ד״ר ארנה מארטון מקלאוזנבורג הציע להגן על בודאפשט בנשק ביד; עלינו לגייס מייד את אנשינו״.

״את מי אתה רוצה לגייס, ארנה? כל הגברים, על כל פנים כל יוצאי-צבא, מועסקים ב״שירות העבודה״. נשק אין לנו, ובעוד שמונה ימים נוכל, לכל היותר, להשיג כמה עשרות סכיני-מטבח. ספק אם נוכל לעמוד באלה נגד מכונות-הירייה הגרמניות - טענתי״.

אישתי התייצבה כנגדי:

״נשפוך שמן רותח על ראשי הגרמנים!״

לבסוף נרגעו הרוחות. והוחלט:

א) להקים קבוצות-לוחמים קטנות, להשיג כמות רבה ככל האפשר של נשק חם, ולהכין בונקרים.

ב) להודיע את הדבר לריגול הנגדי ההונגארי ולבוא בדברים עם מנהיגי האופוזיציה. את התפקיד הזה קיבלו עליהם רז׳ה קאסטנר והמהנדס אוטו קומולי. על קאסטנר להתקשר מייד עם הקולונל גארקולי.

ג) לשלוח מייד דין-וחשבון מפורט ביד בלדר מיוחד לאיסטנבול ולהודיע על הדבר גם לסוכנות היהודית וגם לבעלות-הברית.

ד) לגלות את הדבר מייד לשבויי-המלחמה מצבאות בעלות-הברית שברחו משביים, ולמפקדם, הקולונל מאפריקה הדרומית.

ד״ר משה שווייגר כתב דין-וחשבון לאיסטנבול בעברית וכל חברי הוועדה חתמו עליו (ד״ר יוסף פישר, נשיא ברית הקהילות בטראנסילוואניה, לא חתם. הוא עזב את הישיבה קודם לכן).

 

העתקת קישור