שליחי הסוכנות מעוררים אותנו לפעולת התנגדות
מזהה  45
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  18
שם הפרק  שליחי הסוכנות מעוררים אותנו לפעולת התנגדות


 

שליחי הסוכנות מעוררים אותנו לפעולת התנגדות

 

שליחי הסוכנות היהודית בקושטא העלו מפעם לפעם את שאלת התנגדותם של יהודי הונגאריה ע״י מעשי חבלה.

בסוף שנת 1943 קיבלנו מן המשלחת באיסטנבול מכתב, ובו הוראה ״למסור לח׳ משה שווייגר מכתב זה בלי לפותחו״.

משה שווייגר פתח את המכתב בנוכחותי והושיטו לי. המכתב היה כתוב עברית. לשון זו הייתה לי אז כספר חתום.

״מה כתוב כאן, משה?״

״האנשים בקושטא מתלוצצים. הם מינו אותי כמפקד ה״הגנה״ להונגאריה. הם עשוני ״גנרל״. לא מצאו אחר, אלא אותי לארגן פעולות קרב. כאן מצווים אותי להתקין תעודות בשביל אנשים שיצניחו ביוגוסלאביה, ובעזרת הפארטיזאנים של טיטו יעבירום להונגאריה. עלי להודיע להם כתובת ליד הגבול, שממנה אפשר יהיה להעבירם לבודאפשט. הם מבטיחים לי לממן את הפעולה הצבאית, ולא לגלות לאיש את הדבר הזה״.

נראה שהמשימות הצבאיות הפתיעו את משה שווייגר, כיוון שלא מצא ידיו ורגליו בעניינים אלה. השליחים בחרו בו, שכן היה מקובל על כל המפלגות.

 

העתקת קישור