פגישות עם קולונל דרום-אפריקאי שבוי
מזהה  44
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  17
שם הפרק  פגישות עם קולונל דרום-אפריקאי שבוי

 


פגישות עם קולונל דרום-אפריקאי שבוי

 

״יואל, עלי להודיעך עניין חשוב. כאן בבודאפשט מסתתר קולונל מאפריקה הדרומית. הוא הקצין האנגלי בעל הדרגה הגבוהה ביותר כאן בארץ, וממילא הוא מפקדי העליון. רוצה הוא לדבר איתך. סבורני, שיש ברצונו להשמיע באוזניך אלו תלונות ודרישות. הרוצה אתה להיפגש איתו?״

״מובן מאליו, ובהקדם האפשרי״.

האנגלי התחבא באחת הכנסיות: חוגים קאתוליים פרשו כנפיהם עליו. טיבור קבע איתי ראיון ליד הכנסייה הזאת. הוא בא בדיוק נמרץ והובילני אל בית הכומר הסמוך. בחדר אפלולי במקצת הציגני לפני הממונה עליו. היה זה אדם רזה וגבוה ובעל פנים נעימים. הוא ביקש את טיבור שיעזבנו לנפשנו.

״הרבה שמעתי עליך, מר בראנד. אתה אחד ממנהיגי תנועת ההתנגדות היהודית בהונגאריה. סבורני שיש לנו אויב משותף, ולכן אני נוטל לעצמי את הזכות לדבר איתך על משימותינו המשותפות״.

״שמח אני, אדוני הקולונל, להזדמן לראשונה עם קצין מבעלי בריתנו, יהא לבך סמוך ובטוח, שנעשה כל אשר ביכולתנו כדי לעזור לך ולחייליך״.

״בקשה כפולה לי אליך: שתעזרו לאנשינו לברוח אל מחנה בעלות-הברית, ושתפתחו בעבודה צבאית פעילה״.

״איני יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אדוני הקולונל. אנו כאן קבוצה חלשה, וכיצד נוכל לפתוח בפעולות צבאיות?״

״הרי אתם, עם כל המגוחך שבדבר, קבוצת המחתרת החזקה ביותר בארץ זו, אבל עד כאן לא גיליתם כוונה כלשהי לנקוט פעולות חבלנות והסחה של ממש בעורף האויב״.

בחוג הפנימי של הוועדה דנו לעתים קרובות על בעיות כאלה. אבל לא ראינו אפשרות לעשות בכיוון זה מעשה של ממש. תנועת התנגדות הונגארית ראויה לשמה לא הייתה. כאן היה המצב שונה מזה שבפולין, ביוגוסלאביה או בצ׳כוסלובקיה. העם ההונגארי לא גילה אז רצון כלשהו ללחום בגרמנים מלחמה בלתי-לגאלית, ומן הנמנע היה, שמיעוט קטן כמונו ייטול את היוזמה לכך לידיו. אף על פי כן ניסינו לעשות משהו. קאסטנר קשר קשרים עם הסוציאל-דימוקראטים ההונגארים. השתתפתי עמו בשיחה עם אנה קאטלי ועם סאקאשיץ, נשיא הרפובליקה ההונגארית לעתיד. הצעותינו בדבר התנגדות פעילה לא מצאו הד. אני עצמי באתי במגע עם הקומוניסטים, אבל הם ביקשו מאיתנו רק עזרה בשביל אנשיהם. נתנו להם קרוב למיליון פאנגו; המצאנו להם תעודות ושיכנו את אנשיהם בבונקרים. הצענו להונגארים להקים קבוצות-התנגדות מזוינות. אבל ניסיונות אלה לא הביאו שום תוצאות.

חימשנו חלק מחלוצינו, אלא שעשינו זאת מתוך כוונת התגוננות. אותה שעה סבורים היינו, שאי-פעם נגיע למצב בו נהיה נאלצים להתנגד בנשק ביד לניסיון של גירוש. במאמצים אלה נתקלנו בקשיים. יהודי הונגאריה, שהיו בגיל הצבא, צורפו ל״שירות העבודה״. נשארו רק נשים ופליטים. הפליטים שנמלטו אלינו מפולין, עברו שבעה מדורי גיהינום, איבדו את נשיהם וילדיהם, ויתרו על הכל ובלבד שיצילו את חייהם. רק יחידי-סגולה שבהם נכונים היו לסכן שוב את חייהם.

החלוצים הסלובאקים והפולנים צעירים ואמיצים היו, אבל זרים, כמעט שלא דיברו הונגארית; והרי לא ייתכן להקים תנועת התנגדות צבאית הונגארית מיהודים זרים בארץ. נוסף לכך, היו חלוצים אלה נושאי עבודתנו הבלתי-לגאלית, ולא יכולנו להכביד עוד יותר את הנטל הרובץ עליהם. היינו צריכים להפסיק את עבודת ההצלה, על מנת לפתוח בעבודת חבלנות שכוח המחץ שלה היה לפחות מפוקפק. לא היינו מוכנים לכך.

הסברתי את כל הנימוקים האלה לקולונל מאפריקה הדרומית, ולא קיבלם.

״קודם כל יש לשתק את מאמצי המלחמה של האויב, יש צורך בפעולות חבלנות בעורף האויב״, ניסה לשכנעני.

״אדוני הקולונל, מטרותינו אנו צנועות הרבה יותר. תכליתנו להציל את האנשים, שסכנת-מוות בלתי-אמצעית מרחפת עליהם. אבל אם תעמיד לפנינו מטרות קונקרטיות בתכלית, יימצאו בקרבנו די צעירים, הנכונים לחרף נפשם כדי לבצען. אולם אין אנו יכולים ליזום תנועה כזאת. יכולים אנו לעזור אם יתחילו ההונגארים בדבר. יכולים אנו להעמיד את מנגנוננו לרשות התנועה, אבל לעולם לא נהיה גרעינו של הארגון״.

ברם, ביד הקצין האנגלי לא היה להעמיד לפנינו משימות קונקרטיות. בתקופה מאוחרת יותר השתוקקו אנשינו לעשות משהו לפיצוץ קווי הרכבת, שבהם הובלו משלוחי המגורשים אל מחנות ההשמדה בפולין, אך לא נמצאה שום קבוצה הונגארית שרצתה לעזור לנו בכך.

הנושא השני הביא לידי סכסוך חריף עם הקולונל מאפריקה הדרומית.

״מר בראנד, אנגליה מעמידה לרשותכם מדי חודש בחודשו חמישים סרטיפיקאטים לעליית ילדים. ידוע לי, שאתה שולח מבוגרים בעיקר, והריני דורש ממך שתשמור את הסרטיפיקאטים האלה בראש וראשונה בשביל החיילים של בעלות-הברית שאני רוצה להחזירם אל הצבא״.

״אדוני הקולונל, לא נוכל לעשות כזאת. יש לנו התחייבויות לגבי שארית עמנו. חמישים נבחרים אלה יוצרים את הקשר בין קהילות אירופה המרכזית ובין ארץ-ישראל. אבל הריני מציע לך הצעה אחרת. אנגליה יש בידה להגדיל את מכסת הסרטיפיקאטים, ואת העודף נחלק בינינו. לא יקשה לך לשכנע את השלטונות האנגלים. תוכל להשתמש במנגנוננו לשם משלוח מכתבים לקהיר״.

הקולונל בא לכלל כעס.

״אין בדעתי לתת הוראות לממשלתי או להשפיע על מדיניות העלייה שלה. אני דורש ממך שתנצל את האפשרויות לשם הסעת אנשי. הדבר חשוב מבחינה מלחמתית״.

״אדוני הקולונל, הגבלות העלייה לפי ״הספר הלבן״ האנגלי נקבעו בזמן אחר. אז טרם נדון עמנו באירופה למיתה. כעת כבר נרצחו למעלה ממחציתו. איני יכול להעלות על דעתי, שבתנאים אלה לא תהיה הממשלה האנגלית מוכנה להעלות את מכסות העלייה״.

״אין זה מתפקידי לדון כאן בעניין זה. יש לי הוראות מסוימות ועלי לבקשך שתציית להן, שאם לא כן - תישא באחריות להתנהגותך אחרי המלחמה״.

״אין אני אחראי אלא לגבי עמי ולגבי מצפוני, ואין אני ירא מפני איומיך. ייתכן שאנו עומדים כאן בעמדה אבודה, אבל עשה נעשה הכל כדי למלא את חובתנו. אנו מוכנים לעזור לך, אם אתה וממשלתך תעזרו לנו״.

כל נימוקי לא נתקבלו על-ידיו.

לבסוף הצעתי עוד פשרה.

״אדוני הקולונל, הריני מוכן להרחיק לכת. אני מסכים לכלול במשלוח העולים החודשי גם שבויי-מלחמה יהודים״.

״מר בראנד, נראה שאין אתה יודע את המקובל בצבא. אני לבדי קובע מי מבין חיילי צריך לנסוע. אנשים אלה כפופים לפיקודי הצבאי, ואני אאסור עליהם לקבל מקומות-עלייה אלו-שהם, ללא הסכמתי. הריני בורר את האנשים לנסיעה מנקודות-השקפה צבאיות, בין שהם יהודים ובין שאינם יהודים״.

הקולונל אסר על חייליו לצאת לחוץ-לארץ לפי הוראותינו. החיילים קיימו את הפקודה הצבאית. היו לי עוד כמה פגישות עם האנגלי, אבל לא יכולנו לבוא לידי הסכם בינינו.

ניסינו להעביר את החיילים לחוץ-לארץ בדרכים אחרות. ביקשנו לשלחם אל הפארטיזאנים של טיטו. אבל הגבול ההונגארי-יוגוסלאבי נשמר בקפדנות מופלגת, והמה מרוב מרגלים. אחדים ממיטב אנשינו אבדו תוך כדי ניסיון לבוא בקשרים עם טיטו. מצד שני, מצאנו רק מעט אהדה אצל הפארטיזאנים של טיטו. הם מיאנו לקבל זרים לקבוצות הלוחמים שלהם, ואם קיבלום, עשו זאת כאילו כפאם שד. חוששים היו שמא נשלח אליהם גם נשים וילדים לאחר שתיפתח הדרך אליהם.

לאחר כניסת הגרמנים לבודאפשט, נקט הקצין האנגלי צעד מתמיה - על כך נודע לי מפי אנשיו: הוא ציווה על החיילים של בעלות-הברית להתייצב במחנות שבויי המלחמה ההונגארים. מילוי הפקודה הזאת היה כרוך בסכנת נפשות לשבויים היהודים. אחרי מעשה זה ניתק הקשר בינינו. שם הקצין היה לויט. קולונל האוּוי.

 

העתקת קישור