ועוד סוכן נאצי - עם גטו קראקוי
מזהה  40
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  13
שם הפרק  ועוד סוכן נאצי - עם גטו קראקוי

 


ועוד סוכן נאצי - עם גטו קראקוי

 

סוכן אחר של הריגול הנגדי, ד״ר רודי סאדלאצ׳ק, יצר את המגע עם קראקוי. סאדלאצ׳ק זה - מן האינטלקטואלים היה. תמיד ביקש להיראות כטוב מבני-מינו ובשיחותיו עם חברינו היה מסתייג מחבריו. קאסטנר ראה אותו כמהוגן שבאנשי הריגול הנגדי.

סאדלאצ׳ק השפיע על האֶר שינדלאר, ראש הסדנאות הגרמניות בגטו קראקוי וסביבתה, שיבוא אלינו לבודאפשט. קאסטנר ושפרינגמאן פגשו אותו במלון ״הונגאריה״. מפיו שמענו דין-וחשבון ארוך על המצב בגאליציה. גרמני זה סבור היה, שאפשר לשחד כמה מראשי הגסטאפו לשם הקלת גורל היהודים שם, והודיע שהוא עצמו מוכן לעזור לנו. לאחר-מכן, בשעת פירוק הגטאות, העביר שינדלאר זה חלק מפועליו היהודים לצ׳כוסלובאקיה ולשטח הרייך והגן עליהם בלי הרף מפני הגסטאפו. בידי סאדלאצ׳ק שלחנו לעתים קרובות כסף לקראקוי, וד״ר הילפשטיין מנהל ועד-העזרה היהודי בפולין, אישר תמיד את קבלת המשלוחים. הגרמנים אף קנו צורכי-מזון בכספנו והביאום אל הגטו. הודות למשלוחים אלה הוזל בגטו שהיה כבר מבודד לחלוטין אותה שעה, מחיר הלחם בשוק השחור כדי 25 אחוזים.

על הקשרים עם אוסטריה וסלובאקיה חלש סוכן אחר של הריגול הנגדי הגרמני  יוז׳י יוסף ויניגר, הוא דורסט, ברנש מפוקפק במידה יתירה, ששמו כבר נזכר לעיל.

 

העתקת קישור