על סף תבוסת הנאצים
מזהה  130
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  73
שם הפרק  על סף תבוסת הנאצים

 


על סף תבוסת הנאצים

 

בעוד קאסטנר נושא-ונותן בשווייץ, הביא הצבא האדום את בודאפשט במצור. ד״ר קאסטנר ביקש עוד בשעה האחרונה להגיע לבירת הונגאריה, אך איחר את הרכבת. מזגו ומצפונו של איש אמביציוזי זה לא הניח לו להישאר בשווייץ הבטוחה, בשעה ששארית הפליטה של עמו שרויה בסכנת-מוות. ברגע זה כבר יכול לסמוך כליל על תמיכתו של בכר. על כן החליט לנסוע לגרמניה ולהשפיע על בכר, שיציל מן ההשמדה את היהודים שנשארו עוד בשטח הרייך הגרמני. ועד, שבראשו עמד המהנדס אנדרה ביס, קיבל עליו את המשכת עבודתו בבודאפשט.

בכר ואנשיו היו תחילה מעוניינים למכור חיי יהודים במחיר סחורות בעלות ערך מלחמתי, אך במרוצת הזמן הסתבך בפעולה זו, עד שנעשתה לו עניין אישי. ואף על פי שהמטה הכללי של הס.ס. הוכרח במשך הזמן לוותר על התקווה לקבל תמורה בעלת-ערך מסוים מבעלות-הברית, הוסיף בכר לטפל בדבר. הגיעה השעה, שבה שוב לא ביקש ״תמורה נגדית״ מצד היהודים, בלתי אם לקשור את שמו בהצלת שארית עמנו. בחודשים האחרונים של המלחמה עלה בידו להשיג הכול מיד הימלר. לידיו נמסר גם הפיקוח על מחנות-הריכוז. הוא השפיע על הימלר, שייתן צו לכל מפקדי מחנות-הריכוז למסור את מחנות-הריכוז ללא קרב לידי בעלות-הברית. הדברים אמורים לא ביהודים בלבד. השבויים הפוליטיים, בני כל האומות שבאירופה, ציפו אז ברגשות מעורבים לקץ המלחמה. פשטו שמועות, שהגרמנים החליטו לא להשאיר בחיים עדי-ראייה לפשעיהם, ושמועות אלה היה להן על מה לסמוך. בדעה זו החזיק חלק של הס.ס., ובראשו קאלטנברונר ומילר, שהיו הממונים הישירים מטעם אייכמאן. בכר, שקאסטנר המריצו כל הזמן, נסע ממחנה-ריכוז אחד למשנהו, כרי לבצע את פקודת הימלר - להשאיר בחיים את שארית היהודים. הוא מסר את מחנה-הריכוז של ברגן-בלזן לידי האנגלים, נגד רצונם של המפקדים הצבאיים.

אחר כך פנה למאוטהאוזן. שם הכין המפקד רצח המוני. הוא רצה להטעין שלושת אלפים יהודים על סירות ישנות ולהטביעם בדאנובה. המחילות שבמכרות הסמוכים מוקשו על-ידיו, על מנת להשליך לשם את השבויים, - הדברים אמורים לא ביהודים בלבד - ולפוצץ את המבואות. בינו ובין בכר פרצו דין-ודברים. המפקד הצהיר, שקאלטנברונר נטל לידיו את הגזרה הדרומית, והימלר שוב אינו רשאי ליתן לו פקודות. בכר השפיע על קאלטנברונר, שיסכים להשאיר את היהודים בחיים. אחרי כן רצה המפקד להטעין בסירות הדאנובה שבויים פוליטיים בני אומות אחרות. גם דבר זה מנע בכר ברגע האחרון. אבל שוב לא היה לו פנאי להשגיח על ביצוע פקודת הימלר גם בשאר מחנות ההסגר, והוא שלח את קאסטנר עם קרומיי לטרזיישטאדט ולמחנות אחרים, כדי להבטיח שם את הסגרת השבויים ללא-קרב לידי הרוסים המתקדמים.

 

העתקת קישור